Vesijärvi (14.241.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
654 375 000 m³
0,654 km³
654 375 000 000 l

Vesijärvi on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa ja kuuluu Hämeen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Vesijärvi
Järvinumero: 14.241.1.001
Vesistöalue: Vesijärven lähialue (14.241)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 10 751,4 ha
Syvyys: 40 m
Keskisyvyys: 6,09 m
Tilavuus: 654 375 000 m³0,654 km³
654 375 000 000 l

Rantaviiva: 227,31 km
Korkeustaso: 81,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

4 maaliskuu 2021 13:13:00
Yhtenäinen jääpeite (40 cm)
Vaskonkärki

17 tammikuu 2021 12:36:00
Yhtenäinen jääpeite (12 cm)
Vaskonkärki

29 joulukuu 2020 17:04:00
-0,5 °C
Vaskonkärki

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku, Suutari, Säyne (kala), Toutain ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Ahven

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Lahden Vesijärvi on melko iso ja moniosainen järvi Päijänteen eteläpuolella ja Lahden kaupungin kupeessa. Järveä rajaa etelässä ensimmäinen Salpausselkä ja pohjoisessa toinen Salpausselkä. Vesijärven vedet valuvat pohjoiseen Vääksynjokea ja kanavaa pitkin Päijänteeseen ja lopulta Kymijokea pitkin Suomenlahteen.

Vesijärven pinta-ala on 10 751,4 ha, mikä Suomen järvien pinta-alatilastossa riittää sijalle 43.

Vesijärvi on erityisen suuri, jos sen pinta-alan suhteuttaa valuma-alueen kokoon. Itse järvi peittää noin 21 % sen valuma-alueesta. Isoista järvistämme vain neljällä vastaava osuus on Vesijärveä suurempi. Kaikkein pienin suhteellinen valuma-alue on Puruvedellä, jolla järvi peittää peräti 40 % valuma-alueesta.

Pieni valuma-alue tekee järvestä haavoittuvaisen, varsinkin jos sillä sattuu sijaitsemaan teollisuutta ja tiheää asutusta. Vesijärvi oli erittäin rehevöitynyt 1960- ja 1970-luvuilla runsaan teollisuuden ja asutuksen jätevesikuormituksen vuoksi. Sittemmin kuormitus on vähentynyt ja Vesijärven tila on parantunut.

Ihminen on monella muullakin tavalla muuttanut Vesijärveä. Järven pintaa on laskettu, Vääksyn kanava kaivettu, pohjavedenottamoita on useita ja vettä on jopa johdettu toiseen vesistöön, Porvoonjokeen.

Saaria Vesijärvessä on 125, joista suurimmat ovat Isosaari (120 ha), Vehkosaari (77 ha), Enonsaari (48 ha) ja Varjansaari (38 ha). Saarten kokonaisala on 414 ha, mikä on vajaat 4 % vesialasta.

Nykytila ja suojelu

Vesijärven järvityyppi on Suuret vähähumuksiset järvet. Vuoden 2008 ekologisen tilan luokituksessa Vesijärven eteläisimmät osat, Enonselkä, Komoselkä ja Laitialanselkä, luokiteltiin tyydyttäviksi ja pohjoinen Kajaanselkä hyväksi.

Tilanne ei aina ole ollut näin hyvä. 1960- ja 1970-luvuilla runsas kuormitus rehevöitti Vesijärveä pahoin. Kuormitus väheni jo 1970-luvun aikana, mutta järven tila vain paheni 1980-luvulla mm. runsaiden sinileväkukintojen ja sisäisen kuormituksen takia.

Lopulta Vesijärven tilan kehitys saatiin käännettyä kohti parempaa. Päästöjen vähenemisen lisäksi siihen on vaadittu lukuisia kunnostushankkeita. Erityisen merkittävää on ollut laaja Vesijärven suojelemiseksi syntynyt kansalaisten ja paikallisten yhteisöjen vapaaehtoistoiminta. Vesijärven yhä jatkuvaa toipumista edistää nykyisin niin rekisteröity yhdistys kuin säätiökin.

Lue toipumistarina täältä

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Vesijärven alueella on Natura 2000 -luonnonsuojelualue, Kutajärven alue, joka käsittää Kirkonselän, Laasonpohjan, Lahdenpohjan, Teräväiset ja Kailanpohjan sekä Vesijärvestä irti kasvaneen rehevöityneen Kutajärven.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Eniten asutusta Vesijärven rannoilla on sen itäosassa Lahden kaupungin puolella, jonne Niemen alueelle on rakennettu uusia asutusalueita teollisuuden poistuttua alueelta. Tällaisia alueita ovat Ankkurinlahden alue ja Ruoriniemi entisen Rauma-Repolan entisen teollisuusalueen ja mallastehdas Lahden Polttimon (Viking Malt) väliselle alueelle. Toinen asutuskeskittymä on Asikkalan kuntakeskuksessa, Vääksyssä, Vääksyn kanavan lähellä.

Vesijärven vesistöä käytetään pääasiassa virkistyskäyttöön. Entisestä Myllysaaresta on tehty kahdella sillalla liikenteellisesti niemi ja Enonsaari on otettu viime vuosina uudelleen matkailukäyttöön. Vesijärvellä on järjestetty myös F1-Boat racing -pikavenekilpailuja. Lahden satamasta on tehty vapaa-ajanviettopaikka.

Vesijärvellä laajana järvenä kalastetaan kohtalaisesti myös järjestäytyneissä muodoissaan. Lahden Kalaveikot ry järjestää ongintakilpailuja torstaisin 26.5.-11.8.2011 kello 18-21 Teivaan satamassa ja Pallaksenrannalla. [1] Muita mahdollisia Lahden kaupungin alueeseen liittyviä kalastusseuroja, jotka mahdollisesti käyttävät myös Vesijärveä toiminnassaan ovat Lahden kaupungin kalakerho LKK-89, Lahden Onki Team ry, Lahden Polttimo Ab:n kalakerho ja Lahden Urheilukalastajat.

Vesijärveen on istutettu 2009 ankeriaanpoikasia, joiden arvellaan kasvavan pyydystettävään ikään viiden vuoden kuluessa, vuoteen 2013 mennessä. Ankeriaita on istutettu aikaisempinakin vuosina Vesijärveen. [2]

Kuhia kalastetaan Hollolan sataman eli Messilän rannan eli Messilän leirintäalueen rannan ja Enonsaaren väliseltä alueelta, myös Enonsaaren itärannalta.

Vesijärvi

Vesijärven osat
nimi tyyppi kunta
Asianpellon osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Ankkuri, Ankkurin rantapuiston uimaranta uimaranta Lahden kaupunki
Asikkalan osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Asikkalan kunta kunta
Enonsaari saari
Enonselkä järvenosa
Hammonjoen valuma-alue 14.246 valuma-alue
Haritunjoen valuma-alue 14.243 valuma-alue
Hillilän osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Hollolan kunta kunta
Häränsilmänojan valuma-alue 14.248 valuma-alue
Isosaari saari
Kahvisaari saari
Kalliolan uimaranta järvenosa Paimelanlahdella Hollolan kunnan Vesikansassa
Kalliolan venesatama venesatama Hollolan kunta
Kalmarinranta uimaranta Asikkalan kunta
Kankolan uimaranta uimaranta Lahden kaupungin Jalkaranta
Kiikunojan valuma-alue 14.245 valuma-alue
Kilpiäisten uimapaikka (uimaranta) uimaranta Lahden kaupunki
Kikkolahti järvenosa Kirkonselällä
Kirkonranta uimaranta Hollolan kunnan kirkonkylä
Kirkonselkä järvenosa
Komonselkä järvenosa
Kotojärven valuma-alue 14.244 valuma-alue
Kotomäen uimaranta uimaranta Hollolan kunnan Pyhäniemi
Kukkilan venesatama venesatama Hollolan kunta
Kotomäen venesatama venesatama Hollolan kunta
Kurhilan osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Lahden kaupunki kunta
Lahden satama satama Lahden kaupunki
Lahdenpohjan lintutorni lintutorni Hollolan kunnan Lahdenpohja
Lahti ympäristöhallinnon havaintopaikka Hämeen ely-keskus, Lahti
Laitialan osakaskunta osakaskunta Hollolan kunta
Laitialan kartanon osakaskunta osakaskunta Hollolan kunta
Laitialan uimaranta uimaranta
Laitialanselkä järvenosa
Lumialan osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Manskiven osakaskunta osakaskunta Hollolan kunta
Matjärven valuma-alue 14.247 valuma-alue
Messilän venesatama venesatama Hollolan kunta
Mukkula ranta, valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka Lahden kaupungin Mukkula
Mukkula Camping (leirintäalue) leirintäalue Lahden kaupungin Mukkula
Mukkulan uimaranta uimaranta Lahden kaupungin Mukkula
Myllysaari saari Lahden kaupunki
Niemen venesatama venesatama Lahden kaupunki
Paimelanlahti järvenosa
Paimelan Myllyojan valuma-alue 14.242 valuma-alue
Paimelan uimaranta järvenosa Paimelanlahdella Hollolan kunnan Vesikansassa
Paimelan venesatama venesatama Hollolan kunta
Pirppulan uimaranta uimaranta, valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka Asikkalan kunta
Pyhäniemanlahti järvenosa Kirkonselällä
Selkäkaarti saari
Selkäsaari saari
Suullistenpohja järvenosa Kajaanselällä Hollolan kunnan Vesikansassa
Teivaan venesamata venesatama Lahden kaupunki
Uskilan osakaskunta osakaskunta Hollolan kunta
Vaanian osakaskunta osakaskunta Hollolan kunta
Vasikkasaari saari
Vesijärven havaintokätkö kätkö
Vesijärven lähivaluma-alue 14.241 valuma-alue
Vesivehmaan-Muikkulan osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Viitailan osakaskunta osakaskunta Asikkalan kunta
Vääksyn kanava järvenosa Asikkalan kunta
Vääksyn vanha keskusta kunnanosa Asikkalan kunta

Tarut ja tositarinat

Vesijärveä on ennen pidetty kalaisana järvenä. Paimelanlahdelta kalastettiin Paimelanlahden lahna 1912, jonka massa oli 11,5 kg. (suomenkielinen Wikipedia, artikkeli Vesijärvi)

Aiheesta muualla