Rokkalanjoen vesistö 86.001

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kirjoitinkin jo kommentin ko. vesistön keskustelusivulle, mutta vasta sitten löysin tämän yleisen palautesivun, johon tehtyjä korjausesityksiä näköjään on otettu huomioon ihan kiitettävästi.

Niinpä esitän uudestaan saman huomion täällä:

Vesistöalueen 86.001 nimi siis on väärin sekä täällä järviwikissä että Oiva-palvelun paikkatietoaineistoissa että jo julkaisussa Suomen vesistöalueet (1993). Syynä tähän on se, että Rokkalanjoki sijaitsee etelämpänä Karjalan kannaksella ja laskee Viipurinlahteen etelämpänä eikä sen vesistöalue ulotu lainkaan Suomen nykyiselle alueelle (ks. esim. alla viitatusta vuoden 1936 julkaisusta).

Ja näin siis luultavasti Suomen vesistöalueet -julkaisua kootessa ovat ilmeisesti jostain vanhemmasta lähteestä otetut vesistöalueiden nimet, numerot ja sijainnit kaikesta päättäen menneet jotenkin sekaisin.

Näitä vanhempia lähteitä ovat esimerkiksi:

  • Olin, T. V.: Suomen vesistöjen alueet ja järvet, s. 21. Hydrografisen toimiston tiedonantoja 7. Helsinki: Hydrografinen toimisto, 1936.
  • ”14. Sisävedet”, Suomen kartasto 1910. Teksti. I Luonto., s. 43. Helsinki: Suomen maantieteellinen seura, 1911.

Ja näin siis kaikkiin Ympäristöhallinnon aineistoihin tämä vesistöalueen nimi tulisi korjata vaihtaa tilalle oikea nimi, mikä se sitten ikinä onkaan.

- Tätä oikeaa nimeä olen myös Ympäristöhallinnolta useaan eri otteeseen useiden asiaa sivuavien syken verkkopalvelun sivujen yhteyshenkilöiden kautta koettanut selvittää, mutta en ole saanut selkeitä vastauksia.

Viimeisin vastaus hänmärän muistikuvani mukaan taisi olla tuo "Kilpeenjoen vesistö", jolla nimellä nyt loin artikkelin Wikipediaan, mutta sekin tuntuu vähän epäilyttävältä, koska nykyään vesistöt kai yleensä on tapana nimetä sen joen tms. mukaan, jonka kautta vesistön vedet purkautuvat mereen, jota ajatellen taas ainakin julkaisussa Suomen vesistöalueet tämä vesistöalue on piirretty niin, että sen alarajaksi kartalla on merkitty Ventelänselkä, sekä niin, että Ventelänselkään laskevat vesistöt, eli Kilpeenjoki ja Suokkaanjoki, on laskettu kuuluvaksi samaan vesistöön. (Kun taas tuossa vuoden 1936 julkaisussa nimeämisperusteena näyttäisi päin vastoin olleen pisimmän vesireitin muodostava latvahaara, mistä on saatu tämän ja Juustilanjoen muodostaman vesistöalueen nimeksi "Näätälänjoen vesistö", samoin kuin tälle samalle "yhdistetylle" vesistölle jossain varhemmassa lähteessä on myös nimi "Juustilanjoen vesistö".)

Ja näin siis, jos Ventelänselkä laskettaisiin järveksi (mikä päätelmä on tehtävä julkaisun Suomen vesistöalueet liitekartassa olevasta vesistörajauksesta), niin vesistön looginen nimi nykyisillä nimeämisperiaatteilla olisi Ventelänselän vesistö (mutta tätä en ole kirjoittanaut Wikipediaan, koska siellä muualla julkaisematon oma tutkimus on kielletty).

Mitä vastoin taas, jos Ventelänselkä laskettaisiin nykyisellään merenlahdeksi (niin kuin jo ilmeisesti lasketaan Juustilanselkä, koska siihen laskevat Juustilanjoen vesistö ja tämä nimeltään nyt epäselvä vesistöalue 86.001 lasketaan julkaisun Suomen vesistöalueet luettelossa ja liitekartassa eri vesistöiksi), niin silloin myös yhtäältä Kilpeenjoen valuma-alue sekä toisaalta Suokkaanjoen valuma-alue (johon kuuluvat Kärstilänjärveen laskevat Perojoki sekä pohjoisesta Noskuanselän suunnalta tuleva vesireitti) tulisi laskea eri vesistöiksi, mitä siis kuitenkaan julkaisussa Suomen vesistöalueet käytetyssä vesistöaluejaossa ei ole tehty, mistä edelleen on pääteltävissä että julkaisun mukaan Juustilanselkä on nykyisellään tulkittava merenlahdeksi mutta Ventelänselkä järveksi, koska ensinmainittuun laskevat vesistöt vesistöaluejaossa ovat eri vesistöjä, mutta viimemainittuun laskevat vesireitit (eli Kilpeenjoki ja Suokkaanjoki) lasketaan osaksi samaa vesistöä.

- Sillä taustanahan tällä on, niin kuin nähdään Wikipedian artikkelissa Ventelänselkä viitatuista lähteistä, että ennen Saimaan kanavan rakentamista, ja myös vielä 1930-luvulla, sekä Ventelänselkä että Juustilanselkä olivat selkeästi järviä, koska sekä Ventelänselän ja Juustilanselän että toisaalta Juustilanselän ja Suomenvedenpohjan välillä oli koskipaikkoja. - Kun taas Suomenvedenpohjaa erottivat Viipurinlahdesta salmet, jolloin se alun alkaenkin on ollut tulkittava merenlahdeksi.

Mutta kun saimaan kanava rakennettiin, niin Juustilanjärven lasku-uomaa perattiin, ja koskipaikkojen tilalle rakennettiin sulku. - Samoin kuin 1920-luvulla lähteiden mukaan Juustilanselän ja Ventelänselän välöiset kosket perattiin, niin että järvien pinta tuli samaan tasoon.

Ja edelleen sitten 1930-luvulla lähteiden mukaan Juustilanjärven lasku-uomaa perattiin edelleen, jolloin sulku poistui, ja tilalle tuli avokanava. - Kun taas sitä eivät löytämäni lähteet enää kerro, miten sen jälkeen kävi Ventelänselän ja Juustilanselän välisille mahdollisille korkeuseroille.

- Ja näin siis oikeastaan herää myös kysymys, minkä ajankohdan vesistösuhteisiin koko nykyinen vesistöaluejako alueella perustuu.

Tuossa 1936 julkaistussa Suomen vesistöaluejaossahan, samoin kuin aiemmissa, nyt puheena oleva nimeltään epäselvä vesistö 86.001 yhtäältä sekä nykyinen Juustilanjoen vesistö toisaalta lasketaan yhdeksi vesistöksi, mikä lähteiden mukaan onkin ollut todellinen tilanne 1930-luvulla tehtyyn kanavan sulun poistoon asti. - Joskin jostain syystä noissa vanhoissa vesistöaluejaoissa muistaakseni myös Suomenvedenpohja lasketaan järveksi, mitä taas ainakaan nykynäkökulmassta kai ei voi pitää muuna kuin virheenä.

Mutta kun siis Juustilanselkä on laskettu merenpinnan tasoon, niin on syntynyt uusi tilanne jossa - jos siis on uskomista nykyiseen vesistöaluejakoon - Juustilanselkä on (ainakin nykyisen vesistöaluejaon perusteella) merenlahti, kun taas Ventelänselkä (ainakin nykyisen vesistöaluejaon mukaan pääteltynä) on edelleen järvi.

- Jolloin siis kuitenkin kysymys herää, onko tosiaan näin. Mutta jos oletetaan, että vesistöaluejako on oikea, niin silloin tietysti näin on.

- Joskin toisaalta sekä Juustilanselän että myös Ventelänselän nykyisissä venäläisissä nimissä esiintyy sana "Zaliv" eli "lahti", mikä siis näyttäisi puhuvan sen puolesta, että myös Ventelänselkä olisi (ainakin venäjänkielisessä nimessä) tulkittu merenlahdeksi.

Eli kuinka tämä nyt sitten lopulta mahtaa ollakaan?

Mutta koska Wikipedian tehtäviin ei kuulu tehdä omaa tutkimusta vaan nojata vain jo aiemmin muualla julkaistuihin lähteisiin, ja julkaisussa "Suuomen vesistöalueet" vesistöalueet on määritelty niin kuin on, niin Wikipedian tarpeisiin riitäisi nyt "Ex Chatedra" lausuttu tieto vesistöalueen oikeasta nimestä.

Mutta kansalaisena (ja jos lähteitä löytyy, niin toki myös Wikipedistinä) kiinnostaisi myös tämän vesistön nykyinen hydrologia tuon merenlahti/järvi -aspektin kannalta muutenkin.

Urjanhai17. maaliskuuta 2012 kello 15.15

Moi. Lähetin tämän kirjoituksen tiedoksi vesistöalueista vastaaville hydrologille. Laitan vastauksen tänne, kun sellaisen saan.

Matti Lindholm, ylläpitäjä, SYKE19. maaliskuuta 2012 kello 09.40

Hienoa. Jään odottamaan mielenkiinnolla. Muun ohella tämä on hyvä yhteyskanava vesistöasioista kiinnostuneiden kansalaisten ja SYKE:n välillä.

Urjanhai19. maaliskuuta 2012 kello 16.43
 

Toisaalta Järviwikistä löytyikin jo eräs järven määrittelykriteeri: "jos se ei pysyvästi seuraa merenpinnan vaihteluja". Tämä luultavasti lienee merkityksellinen juuri tässä puheena olevissa Juustilanselän ja Ventelänselän tapauksessa.

Urjanhai19. maaliskuuta 2012 kello 16.53