Vihtijärvi (82.056.1.004)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
1 600 000 m³
0,0016 km³
1 600 000 000 l

Vihtijärvi on keskikokoinen järvi Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Vihtijärvi
Järvinumero: 82.056.1.004
Vesistöalue: Puttanjoen valuma-alue (82.056)
Päävesistö: Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82)

Perustiedot

Pinta-ala: 62,82 ha
Syvyys: 6,4 m
Keskisyvyys: 2,55 m
Tilavuus: 1 600 000 m³0,0016 km³
1 600 000 000 l

Rantaviiva: 4,36 km
Korkeustaso: 9,2 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Vehmaa (kunta)
Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Vihtijärvi on keskikokoinen järvi Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaan vesistöalueella Vehmaan kunnassa Varsinais-Suomen maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Vihtijärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on määritelty viime luokittelussa erinomaiseksi. Kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut huomattavasti etenkin talvella, ja kokonaistyppipitoisuus on ollut talvisin korkea. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on laskenut 1990-luvulta nykyiseen tasoonsa.

Happipitoisuus on kesällä ollut pintavedessä hyvä, mutta myös runsaaseen planktonlevätuotantoon viittaavaa hapen ylikyllästystä on esiintynyt toistuvasti. Pohjanläheisessä vedessä on aiemmin esiintynyt voimakasta hapen vajausta sekä kesällä että talvella, mutta havaintojen perusteella kesän happitilanne on parantunut 1990-luvulta lähtien.

Järven humuspitoisuus on ollut kesäisin kohtalainen, mutta talvisin selvästi vaihtelevampi ja voimakkaampi. Vesi on sameaa, ja näkösyvyys on vaihdellut 2010-luvun kesämittauksissa 0,8-1,4 m:n välillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut em. ajankohtina 7,4-7,5. Talviarvot ovat alempia, mutta nousseet pitkällä aikavälillä.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 1.8.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 1.8.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Järveä kutsutaan myös nimellä Vihtjärvi.

Aiheesta muualla