Ainesjärvi (35.573.1.002)

Hoppa till: navigering, sök
4 553 420 m³
0,00455 km³
4 553 420 000 l

Ainesjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Ainesjärvi
Sjönummer: 35.573.1.002
Avrinningsområde: Aurejärven alue (35.573)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 86,02 ha
Djup: 24 m
Medeldjup: 5,29 m
Volym: 4 553 420 m³0,00455 km³
4 553 420 000 l

Strandlinje: 5,89 km
Höjd över havet: 156,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu, Kuore och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 59' 11.76", 23° 22' 33.96"

Järven erityispiirteet

Ainesjärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Länsi-Aureen kylän pohjoispuolella. Ainesjärven vedet laskevat Aureselän eteläosaan. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa selvästi hitaampaa. Keskiviipymä on laskennallisesti arvioituna noin kolme vuotta. Valuma-alue on suovaltainen. Valuma-alueen eteläosa sijoittuu Seitsemisen kansallispuiston alueelle eli se on luonnontilaista suota. Valuma-alueella sijaitsee Länsi-Aureen kylä, jossa on haja-asutuksen lisäksi peltoa. Järven rannoilla on lisäksi melko runsaasti loma-asutusta.

Maksimisyvyys: 23 m

Veden keskiviipymä: 1060 vrk (noin 3 v)

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Ainesjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1977, 1981, 1990, 1993, 2000 ja 2013.

Valuma-alueen suovaltaisuudesta huolimatta Ainesjärven happamuustaso ei ole laskenut erityisen alhaiseksi ja kokonaisuutena sitä voidaan luonnehtia hapahkoksi. Valuma-alueen luonteen vuoksi vedessä on erittäin runsaasti humusta ja vesi on myös erittäin ruskeaa. Puskurikyky happamoitumista vastaan on välttävä tai heikko, joten valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso säätelee Ainesjärven happamuustasoa. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta. Pitkällä aikavälillä veden humusleima on lievästi voimistunut ja vesi on myös hiukan ruskistunut. Esimerkiksi valuma-alueella tehdyt ojitukset voivat aiheuttaa tämänkaltaisia muutoksia vedenlaadussa.

Rehevyystaso on vaihdellut fosforipitoisuuden osalta tutkittuina ajankohtina voimakkaasti ollen alhaisimmillaan jopa lähellä karujen vesien tasoa. Uusimpien tutkimusten valossa rehevyystaso on humusvesien luonnontasosta lievästi kohonnut. Typpipitoisuudet ovat olleet pääsääntöisesti luonnontasoa, mutta ajoittain luonnontaso on ylittynyt typenkin osalta lievästi. Rehevyystasossa on todettavissa pitkällä aikavälillä nouseva suuntaus.

Happitilanne on vaihdellut tutkittuina ajankohtina erinomaisesta tyydyttävään. Kesällä 1977 happitilanne säilyi erinomaisena, vaikka vesimassassa todettiin hyvin jyrkkä lämpötilakerrosteisuus. Myös talvisin hapen kuluminen on jäänyt jään alla melko vähäiseksi, vaikka alusveteen onkin luonnollisesti muodostunut happivajetta. Talvella 2013 happitilanne oli tutkituista ajankohdista heikoin ja kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. Pohjan läheltä happi oli kulunut vähiin, mutta aivan hapettomaksi syvin vesikerros ei ollut muodostunut. Pohjan lähellä vesi oli voimakkaan sameaa ja rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä ravinnepitoisuudet olivat kohonneet, mikä viittasi sedimentin pinnan jo menneen hapettomaksi ja sisäisen kuormituksen käynnistyneen.

Ainesjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden hapahko luonne, runsashumuksisuus, lievä happitalouden häiriö sekä luonnontasosta lievästi kohonnut rehevyystaso.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla