Ala-Rieveli (14.171.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
146 214 000 m³
0,146 km³
146 214 000 000 l

Ala-Rieveli är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Päijänne Tavastlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Tavastlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Ala-Rieveli
Sjönummer: 14.171.1.001
Avrinningsområde: Ala-Rievelin alue (14.171)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 297,74 ha
Djup: 46,89 m
Medeldjup: 11,27 m
Volym: 146 214 000 m³0,146 km³
146 214 000 000 l

Strandlinje: 71,62 km
Höjd över havet: 77,8 m

Administrativa områden

Kommun: Heinola
Landskap: Päijät-Hämeen maakunta
ELY-central: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer
Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Härkäsimppu, Jokirapu, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 18' 12.6", 26° 10' 18.48"

Järven erityispiirteet

Sijaitsee Heinolan alueella Päijät-Hämeessä. Tunnetaan myös nimillä Rieveli ja Ala-Rääveli. Ala-Rievelin vedet virtaavat Sulkavankosken kautta Konniveteen, jonka eteläpäästä Kymijoki jatkuu jokimaisena. Vesiä tulee myös pohjoisesta Keskinen järveltä Kuorekosken kautta. Ala-Rieveli Myllylahden pohjukasta on vesiyhteys Imjärveen. Sekä Euranlahdelta Pajupuron kautta Ala-Pajujärveen.

Nykytila

Ala-Rievelin 017 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 15.7.2013 ja tekijänä oli Kaakkois-Suomen ELY. Näytteenottopisteen kokonaissyvyys on 35 metriä. Näkösyvyys, sameus, kokonaisfosfori ja lehtivihreä olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli erinomainen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Vesistöön on istutettu kuhaa, järvitaimenta, harjusta, planktonsiikaa sekä haukea.

Heinolan järviseutu

Heinolan järviseudulla levittäytyvät lukemattomat vesistöt ja niitä reunustavat metsäiset selänteet. Maaperä muodostuu pääosin avokallion päälle kerrostuneesta moreenista. Heinolan pohjois- ja itäpuolta kiertää muuta osaa jylhempi kallioselänteiden vyöhyke. Peltoalueita on erittäin vähän ja ne ovat hyvin pienialaisia. Päävesistöä on mm. Ala-Rieveli Heinolassa. Järvien suunta vaihtelee kallioperän ruhjeisuuden mukaan. Kymijoki virtaa alueen poikki leveänä uomana. Seudun pohjoisosat ovat vedenkoskematonta, kasvillisuudeltaan muuta aluetta rehevämpää kumpumaata.

Heinolan vesistöt ovat olleet merkittäviä kulkureittejä jo esihistoriallisella ajalla. Rannoilta on löydetty huomattava määrä kivikautisia asuinpaikkoja ja useita kalliomaalauksia, joista tunnetuin on Lusin kalliomaalaus.

Pääosa asutuksesta on keskittynyt Heinolan kautta kulkevan pohjois-eteläsuuntaisen harjumuodostuman vaiheille. Viljelymaisemia on selvästi harvemmassa kuin muualla Päijät-Hämeessä ja ne ovat pienialaisempia.

Geokätkö 2012

Peruskätkö Ala-Rievelin rannalla, vanhoilla kalliomaalauksilla. Suositellaan melojille tai veneilijöille, mutta kätkölle pääsee myös maareittiä pitkin.

Lähteet: Päijät-Häme liitto, Valtion ympäristöhallinto, Geocaching.

Aiheesta muualla