Ala-Sallaajärvi (14.287.1.004)

Jump to: navigation, search
3 296 500 m³
0.0033 km³
3 296 500 000 l

Ala-Sallaajärvi is a medium-sized lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Keski-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Keski-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Ala-Sallaajärvi
Lake code: 14.287.1.004
Catchment area: Sallaanojan valuma-alue (14.287)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 35.98 ha
Depth: 23 m
Mean depth: 9.16 m
Volume: 3 296 500 m³0.0033 km³
3 296 500 000 l

Shoreline: 3.04 km
Elevation:

Administrative divisions

Municipality: Muurame
Region: Keski-Suomen maakunta
ELY centre: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 11' 6.72", 25° 35' 38.4"

Järven erityispiirteet

Ala-Sallaajärvi sijaitsee pääosin Muuramen kunnassa, mutta osa sen pohjoisrantaa kuitenkin kuuluu Jyväskylän kaupunkiin. Järven kaakkoiskulman tuntumassa sijaitsee Vähäjärvi, jonka erottaa Ala-Sallaajärvestä vain kapea kannas. Ala-Sallaantie kulkee tämän kannaksen poikki.

Järven eteläisessä kulmassa sijaitsee laajahko luonnonsuojelualue, Kantamäenpolun rinteessä.

Nykytila ja suojelu

Ala-Sallaajärven vesi on melko hyvässä kunnossa. pH on neutraali 6,6. Järvi on tyypiltään karu ja niukkaravinteinen. Vesi on lievästi humuspitoista. Järven vesi on peräisin yläpuolisesta Myllyjärvestä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvi ei ole kalastajien suuressa suosiossa, mutta sinne on kuitenkin istutettu kuhaa. Vähäistä asutusta lukuunottamatta rannat ovat metsäistä. Alueen linnut on kartoitettu melko tarkkaan. Järven lähistöllä arvellaan pesivän 19 eri lajia. Havainnoiduista lajeista 2 ovat todennäköisiä ja 17 mahdollisia pesijöitä. Yhtään varmaksi luokiteltavaa havaintoa ei ole. Esimerkkejä havaituista lajeista ovat mm. rantasipi, sinisorsa ja lehtokerttu.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Ala-Sallaajärven rannat ovat pääosin luonnontilaisia ja asutus on vähäistä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla