Ameenjärvi (35.289.1.010)

Jump to: navigation, search

Ameenjärvi is a rather large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Ameenjärvi
Lake code: 35.289.1.010
Catchment area: Lumijoen valuma-alue (35.289)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 158.87 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 16.96 km
Elevation: 110 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

61° 13' 0.12", 23° 24' 14.4"

Järven erityispiirteet

Ameenjärvi sijaitsee Vesilahden kunnassa Pirkanmaalla noin 21km Lempäälästä lounaaseen. Järvellä on pinta-alaa noin 1,6km² ja syvyyttä 3,9m. Järven valuma-alue on kooltaan 11km² ja koostuu pääosin metsistä. Järven vedessä on korkea humusleima, se on sameaa ja hieman saven väristä. Järvi on myös rehevöitynyt.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu veden laatu näytteitä 23 kertaa vuosina 1966-2013. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen-, Pirkanmaan- ja Uudenmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Mittauksista 11 suoritettiin Katajiston saaresta 200m lounaaseen. Paikalla on 2,9m syvää. Veden hapen kyllästysaste oli keskimäärin 74%. Talviajan mittauksissa oli havaittavissa happivajetta. Kokonaisfosforipitoisuus oli 50,5µg/l ja kokonaistyppipitoisuus oli 977µg/l. Näkösyvyys oli keskimäärin 0,97m, joskin yli 1m tulos saatiin viimeksi vuonna 2010.

Myös Kuttusaaren ja Selkäsaaren välisellä alueella on otettu näytteitä 11 kertaa. Tässä mittauspisteessä on syvyyttä noin 3m. Mittauksissa hapen kyllästysaste oli 1m syvyydessä keskimäärin 83% ja 3m syvydessä 40%. Vuonna 2009 alusvedessä vallitsi hapettomuus ja päällysvedessäkin oli happea vain 29%. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli koko vesimassassa keskimäärin 56µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli päällysvedessä 873µg/l ja alusvedessä 914µg/l. Näkösyvyys oli keskimäärin 1,15m.

Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden laatu on välttävä, kun kokonaisfosforipitoisuus on 50-100µg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä eivät menesty paljon happea tarvitsevat kalalajit, kuten made ja lohikalat.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järvi on virkistyskäyttöarvoltaan välttävällä-huonolla tasolla.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla