Ameenjärvi (35.289.1.010)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ameenjärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ameenjärvi
Järvinumero: 35.289.1.010
Vesistöalue: Lumijoen valuma-alue (35.289)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 158,87 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 16,96 km
Korkeustaso: 110 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Säyne (kala) ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Ameenjärvi sijaitsee Vesilahden kunnassa Pirkanmaalla noin 21km Lempäälästä lounaaseen. Järvellä on pinta-alaa noin 1,6km² ja syvyyttä 3,9m. Järven valuma-alue on kooltaan 11km² ja koostuu pääosin metsistä. Järven vedessä on korkea humusleima, se on sameaa ja hieman saven väristä. Järvi on myös rehevöitynyt.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu veden laatu näytteitä 23 kertaa vuosina 1966-2013. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen-, Pirkanmaan- ja Uudenmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Mittauksista 11 suoritettiin Katajiston saaresta 200m lounaaseen. Paikalla on 2,9m syvää. Veden hapen kyllästysaste oli keskimäärin 74%. Talviajan mittauksissa oli havaittavissa happivajetta. Kokonaisfosforipitoisuus oli 50,5µg/l ja kokonaistyppipitoisuus oli 977µg/l. Näkösyvyys oli keskimäärin 0,97m, joskin yli 1m tulos saatiin viimeksi vuonna 2010.

Myös Kuttusaaren ja Selkäsaaren välisellä alueella on otettu näytteitä 11 kertaa. Tässä mittauspisteessä on syvyyttä noin 3m. Mittauksissa hapen kyllästysaste oli 1m syvyydessä keskimäärin 83% ja 3m syvydessä 40%. Vuonna 2009 alusvedessä vallitsi hapettomuus ja päällysvedessäkin oli happea vain 29%. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli koko vesimassassa keskimäärin 56µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli päällysvedessä 873µg/l ja alusvedessä 914µg/l. Näkösyvyys oli keskimäärin 1,15m.

Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden laatu on välttävä, kun kokonaisfosforipitoisuus on 50-100µg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä eivät menesty paljon happea tarvitsevat kalalajit, kuten made ja lohikalat.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järvi on virkistyskäyttöarvoltaan välttävällä-huonolla tasolla.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla