Aurejärvi (35.573.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
156 311 000 m³
0,156 km³
156 311 000 000 l

Aurejärvi är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Aurejärvi
Sjönummer: 35.573.1.001
Avrinningsområde: Aurejärven alue (35.573)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 2 117,38 ha
Djup: 39 m
Medeldjup: 7,39 m
Volym: 156 311 000 m³0,156 km³
156 311 000 000 l

Strandlinje: 106,33 km
Höjd över havet: 155 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

23 heinäkuu 2019 21:41:00
23,5 °C
Havaintopaikka 1

23 heinäkuu 2019 21:41:00
Lite alger
Havaintopaikka 1

Aurejärvi (35.573.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsALG-201907232141-14.jpeg

23 heinäkuu 2019 21:41:00

Havaintopaikka 1

Aurejärvi (35.573.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201907232141-3.jpeg

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu, Kuore och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 2' 28.68", 23° 21' 48.96"

Järven erityispiirteet

Aurejärvi on Ikaalisten reittiin kuuluva iso erämainen järvi Parkanon ja Ylöjärven Kurun alueella Pohjois-Pirkanmaalla. Pinta-alaltaan se on 21 km². Järven maksimisyvyys on 39 m ja keskisyvyys 7 m. Aurejärvi laskee Aurejokea pitkin Kyrösjärveen, jonka vedet laskevat Pappilanjoen kautta Kirkkojärveen ja edelleen Siuronkoskeen. Siuronkoskesta reitti kulkee Kuloveden ja Rautaveden kautta Kokemäenjokeen. Kokemäenjoki laskee lopulta Saaristomereen.

Järven rannat ovat enimmäkseen loivia ja soistuneita, ja rantaviiva on sokkeloinen. Rantakasvillisuus on karua, ja siinä on pohjoista leimaa. Vesikasvillisuutta on vähän.

Nykytila ja suojelu

Aurejärvi on pysynyt harvinaisen luonnontilaisena. Järven vesi on humuspitoista ja karua. Aurejärvi on yksi Etelä-Suomen puhtaimpia vesistöjä.

Fosforin pitoisuus vedessä on pysynyt kaikkina vuosina selvästi erinomaiseen ekologiseen tilaan oikeuttavaa maksimipitoisuutta (30 μg/l) alhaisempana (1990-2014). Myös klorofyllin pitoisuus on pysynyt alle tavoitellun pitoisuuden (12 μg/l) lukuunottamatta vuotta 2007. Fosforin pitoisuudessa on havaittavissa hitaasti laskeva trendi. Sen sijaan klorofyllin pitoisuudessa on huolimatta vuosittaisesta vaihtelusta havaittavissa pieni nouseva trendi. Happitilanne Aurejärvessä on hyvä koko vesipatsaassa vuoden ympäri. Huolimatta näytteenottopaikan syvyydestä (30 m) myös pohjanläheisen veden happipitoisuus on pysynyt hyvänä. Lisäksi fosforin pitoisuus on pieni.

Aurejärvi.jpg

Kokonaisfosforin ja klorofylli a:n pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Aurejärvessä kasvukauden aikana v. 1990-2012. Aurejärvi on tyypitelty runsashumuksiseksi järveksi (Rh), jossa erinomaisen vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 12 μg/l ja kokonaisfosforin alle 30 μg/l.

Järvi on valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä on vahva kuhakanta.

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : kuikka, kalatiira

Asutus ja vesistön käyttötavat

Aurejärvi on suosittua mökkialuetta, joten kesäisin kylän väkiluku melkeinpä tuplaantuu mökkiläisten saavuttua. Järvellä on erinomaiset uistelu ja verkkokalastus mahdollisuudet.

Järven pohjoisosa kuuluu Natura 2000 -alueisiin.

Aiheesta muualla

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Natura 2000-alueet. Aurejärvi. Internet-sivu. Viitattu 10.7.2014. [1]

Wikipedia. Aurejärvi. Internet-sivu. Viitattu 10.7.2014. [2]