Averia (23.092.1.001)

Jump to: navigation, search
4 481 090 m³
0.00448 km³
4 481 090 000 l

Averia is a rather large lake in the Karjaanjoki (23) main catchment area. It is located in the region: Uudenmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Uudenmaan ELY Centre.

The lake

Name: Averia
Lake code: 23.092.1.001
Catchment area: Vihtijoen alaosan alue (23.092)
Main catchment area: Karjaanjoki (23)

Basic information

Surface area: 138.11 ha
Depth: 6.52 m
Mean depth: 3.24 m
Volume: 4 481 090 m³0.00448 km³
4 481 090 000 l

Shoreline: 7.25 km
Elevation: 36.1 m

Administrative divisions

Municipality: Vihti
Region: Uudenmaan maakunta
ELY centre: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

29 heinäkuu 2019 16:03:00
Some algae
Havaintopaikka 2

12 heinäkuu 2019 08:56:00
Abundant with algae
Havaintopaikka 1

28 heinäkuu 2018 15:52:00
Some algae
Uimaranta

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Karppi, Kuore, Suutari, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 27' 15.48", 24° 22' 9.48"

Järven erityispiirteet

Averia pienehkö järvi Vihdin kunnan pohjoispuolella. Järvi on luonnostaan rehevä ja ajoittain ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ovat nousseet korkeiksi. Lähivaluma-alueen ympäristö koostuu pääasiassa metsistä, pelloista ja rakennetuista alueista. Averiaan laskee pienien nimeämättömien laskuojien lisäksi Vihtijoki ja Sitinoja. Averiasta vedet poistuvat Olkkalanjokeen ja siitä edelleen Hiidenveteen. (Vesientila.fi)

Nykytila ja suojelu

Maa- ja metsätalous aiheuttavat runsaasti hajakuormistusta järveen. Happitilanne on yleensä ollut hyvällä tasolla mutta pohjan tuntumassa pitoisuudet voivat olla ajoittain matalia. Viimeisimmässä mittauksessa helmikuussa 2014 happitilanne oli erinomainen koko järven osalta. Koska järvi on luontaisesti rehevä, ravinnepitoisuudet voivat nousta korkeiksi. Leväkukintoja Averiassa on ollut harvoin. Edelliset runsaaat sinileväesiintymät havaittiin vuosina 1994 ja 2006. (Vesientila.fi)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Averian länsipuolella on yleinen uimaranta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet

Vesien tila.fi - Averia