Eimisjärvi - Lauttalammit (01.072.1.001)

Jump to: navigation, search
22 689 000 m³
0.0227 km³
22 689 000 000 l

Eimisjärvi, Lauttalammit is a large lake in the Jänisjoki (01) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Karjalan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Karjalan ELY Centre.

The lake

Name: Eimisjärvi, Lauttalammit
Lake code: 01.072.1.001
Catchment area: Eimisjärven alue (01.072)
Main catchment area: Jänisjoki (01)

Basic information

Surface area: 721.2 ha
Depth: 12.5 m
Mean depth: 3.15 m
Volume: 22 689 000 m³0.0227 km³
22 689 000 000 l

Shoreline: 64.48 km
Elevation: 142.4 m

Administrative divisions

Municipality: Joensuu
Region: Pohjois-Karjalan maakunta
ELY centre: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

9 syyskuu 2018 13:45:00
Abundant with algae
Lauttalampi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 28' 3.72", 30° 49' 19.2"

Järven erityispiirteet

Eimisjärvi - Lauttalammit on Eimisjärven ja sen kanssa samassa tasossa olevien pikkujärvien (Kantele, Majalampi, Pieni Lauttalampi ja Lauttalampi) muodostama sokkeloinen ja monilahtinen järvikokonaisuus. Se sijaitsee Jänisjoen vesistössä Pohjois-Karjalassa lähellä itärajaa Joensuun kaupungissa Tuupovaaran entisen kunnan alueella.

Valuma-alueen ala järvi mukaan lukien on 201 km², josta vettä 6,6 %. Suurin järveen laskeva vesistö on Kälkäjärven alue, 60 km².

Eimisjärven vedenkorkeushavaintoja on SYKEn rekisterissä vuodesta 1975 lähtien. Keskivedenkorkeus on ollut N60+142,48 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 114 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+143,38 m (toukokuussa 1981) ja alin N60+141,30 m (huhtikuussa 1979), joten äärivaihtelu on ollut 208 cm.

Eimisjärvi on säännöstelty. Palautuslaskelmien mukaan luonnontilaiset äärivedenkorkeudet jaksolla 1980-2007 olisivat olleet N60+143,43 m ja N60+141,95 m.

Eimisjärveä on säännöstelty uiton tarpeisiin jo 1930-luvulla. Järven säännöstelyrajoja muutettiin vuonna 2007 aiempaa tiukemmiksi niin, että kesäaikaan järven säännöstelyväli on vain noin 25 cm.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla