Emäpaju (14.923.1.067)

Hoppa till: navigering, sök
2 717 570 m³
0,00272 km³
2 717 570 000 l

Emäpaju är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Emäpaju
Sjönummer: 14.923.1.067
Avrinningsområde: Puulan lähialue (14.923)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 108,66 ha
Djup: 10,63 m
Medeldjup: 2,49 m
Volym: 2 717 570 m³0,00272 km³
2 717 570 000 l

Strandlinje: 13,17 km
Höjd över havet: 94,7 m

Administrativa områden

Kommun: Kangasniemi
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Jokirapu, Järvilohi, Kuore, Muikku, Siika, Säyne (kala) och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 2' 6.72", 26° 35' 27.96"

Järven erityispiirteet

Järvi kuuluu Kangasniemen kuntaan ja valuma-alueena on Puulan lähialue. Puulaveden Pappilansalmea pitkin Ruovedenselälle laskeva Emäpaju ovat kapealla Pujatsalmella toisiinsa liittyvää yhtenäistä vesistöä, jonka keskivedenkorkeus on 94,7 m vaihdellen välillä 94,37 m ja 94,85 m. Tutkimusalueena on ollut 9 m:n syvänne, joka sijaitsee Rautasaaren itäpuolisen vesialueen keskikohdilla.

Järvi on melko kirkasvetinen paitsi pohjanläheinen vesikerros, jossa vesi on ajoittain hyvinkin sameaa. Vesi on väriltään ruskeaa ja tyypiltään runsashumuksinen. Varsinaista hapettomuutta järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lievästi rehevän ja rehevän väliltä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja kosteikko

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 9.9.2009 ja tekijänä Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, sameus, väriluku ja kokonaisfosfori olivat hyviä. Lehtivihreä oli välttävä. Happamuus oli 1 metrissä 6,29 ja 8 metrissä 6,27.

Ympäristölupaviraston ratkaisu, jossa myönnetään Kangasniemen kunnalle lupa suorittaa vesialueen ruoppaukset mm. Pujatsalmen keskiosassa kaivetaan 4–6 m leveitä uomia, joita pitkin salmen läpi virtaava vesi pyritään jakamaan tasaisesti vesikasvustoon. Tavoitteena on muodostaa kosteikkoalue pidättämään veden mukana kulkeutuvaa humusta ja ravinteita. Massat läjitetään uomien läheisyyteen saarekkeiksi, joissa vesilinnut voivat pesiä. Osa massoista voidaan läjittää myös ranta-alueille. Salmen ranta-alueet ovat nykyisellään kasvaneet osittain umpeen ja vesi virtaa salmessa lähes ojamaista uomaa pitkin.

Emäpajulla ruopataan Murhasaaren itäpuolella oleva salmi koko leveydeltään sekä kaivetaan salmen eteläpuoliselle vesialueelle 4–8 m leveä uoma. Uomalla johdetaan salmen läpi virtaava vesi tiheälle kosteikkoalueelle. Uomien ruoppausmassat läjitetään uoman läheisyyteen saarekkeiksi, joissa vesilinnut voivat pesiä.

"Emäpajun luusuassa on tarkoituksenmukaisempaa suorittaa niittoja ja tehdä pienempimuotoisia poteroita vesilintujen elinalueen laajentamiseksi kuin ryhtyä suurisuuntaisiin ruoppauksiin." 17.6.2013 Kangasniemen kunnallislehti.

Emäpajuun laskevat purot

Kaijanlammesta laskeva kirkasvetinen puro, jonka uoma on kivikkoinen sekä Jouhtjärviltä Emäpajuun laskeva kirkasvetinen puro. Kotajärven länsirannalta Emäpajuun laskeva kivikkoinen puro.

Pesintäpaikat

Emäpajun pienet saaret, luodot ja ruovikkoiset poukamat sekä lahdet ovat linnuston suosimia pesäpaikkoja.

Lähteet: Kangasniemen kunnan kuntakeskuksen osayleiskaava/ Luontoselvitys 2005, Etelä-Savon ELY, Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta).