Enäjärvi (22.005.1.001)

Jump to: navigation, search
15 861 700 m³
0.0159 km³
15 861 700 000 l

Enäjärvi is a rather large lake in the Siuntionjoki (22) main catchment area. It is located in the region: Uudenmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Uudenmaan ELY Centre.

The lake

Name: Enäjärvi
Lake code: 22.005.1.001
Catchment area: Enäjärven valuma-alue (22.005)
Main catchment area: Siuntionjoki (22)

Basic information

Surface area: 492.3 ha
Depth: 9.1 m
Mean depth: 3.22 m
Volume: 15 861 700 m³0.0159 km³
15 861 700 000 l

Shoreline: 16.44 km
Elevation: 49.4 m

Administrative divisions

Municipality: Vihti
Region: Uudenmaan maakunta
ELY centre: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

12 marraskuu 2019 08:57:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

7 marraskuu 2019 08:57:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

27 lokakuu 2019 08:57:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Muikku, Suutari, Toutain and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

60° 20' 58.56", 24° 22' 46.92"

Järven erityispiirteet

Enäjärvi on Vihdin kunnassa sijaitseva Siuntionjoen latvajärvi, joten veden laadulla on vaikutusta sen alapuolisiinkin vesiin. (Vesientila.fi)

Nykytila ja suojelu

Ekologiselta tilaltaan Enäjärvi on luokiteltu välttäväksi. Järvityypiltään Enäjärvi on runsasravinteinen ja runsaskalkkinen järvi. Enäjärven laatua on tarkkailu runsaasti ja tietoja löytyy aina vuodesta 1961 alkaen. Happitilanteen osalta järven tila on pääasiassa ollut heikolla tasolla yli 5 metrin syvyisillä alueilla. Järvi on melko matala joten happipitoisuudet jäävät tämän takia melko pieniksi. Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksiltaan järvi ilmentää erittäin rehevää järveä. Vuosien 1966-2013 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on ollu 83 µg/l. (Vesientila.fi)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalalajistoon kuuluu ainakin särki, salakka, lahna, kuha ja kiiski.

Enäjärvi kuului vuonna 2007 vesikasvillisuustutkimukseen jonka mukaan valtalajeina järvellä ovat ilmaversoiset lajit. Järvellä esiintyi myös toistakymmentä putkilokasvilajiketta. (Vesientila.fi)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Lähivaluma-alueella on n. 150 kesäasuntoa ja lisäksi haja-asutusta maatilojen muodossa. Koillis- ja lounaisosissa on taajamaalueet. Alueella on myös kaksi uimarantaa - Ojakkala ja Enäranta. (Vesientila.fi)

Muuta

Enäjärven tila on parantunut viime vuosina. Järven kunnostamiseksi tehdään paljon talkootyötä ja paikallinen Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys toimii alueen hyväksi aktiivisesti. (Vesientila.fi)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet

Vesien tila.fi - Enäjärvi