Eräsjärvi (35.722.1.010)

Hoppa till: navigering, sök
Eräsjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Eräsjärvi
Sjönummer: 35.722.1.010
Avrinningsområde: Koljonselän alue (35.722)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 35,06 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 4,37 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Muikku, Suutari, Säyne (kala) och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 43' 6.96", 24° 34' 46.92"

Järven erityispiirteet

Eräsjärvi sijaitsee Oriveden kaupungin Eräslahden kylän länsipuolella ja se laskee vetensä Jokiojaa pitkin Vähäjärveen ja edelleen Längelmäveden Eräslahteen. Liinalammin ja Rummakon vedet laskevat Eräsjärveen. Valuma-alueella sijaitsevan Kolun ja Eräsjärven välillä ei ole selvää ojayhteyttä, mutta Kolun vedet virtaavat Eräsjärven suuntaan. Valuma-alue on järven tilavuuteen nähden pieni, ja veden vaihtuvuus on siksi melko hidasta. Valuma-alue on pääosin metsäinen, mutta järven länsi- ja eteläpuolella on runsaasti peltoa sekä vähäisessä määrin haja-asutusta.

Maksimisyvyys: 14,2 m

Veden keskiviipymä: 422 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Eräsjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1989 ja 1997.

Eräsjärven vesi on perustyypiltään kirkasta, lähes väritöntä ja melko vähähumuksista. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on kohtalainen. Veden happamuustaso on normaali, ja puskurikyky happamoitumista vastaan on peltojen runsauden takia hyvä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuutta ja kloridipitoisuutta voidaan pitää normaalina, eikä pelloilta tulevan hajakuormituksen vaikutuksia ole todettavissa.

Rehevyystasoon sen sijaan hajakuormituksella on selvä vaikutus. Rehevyystaso on selvästi luonnontasosta kohonnut fosforipitoisuuden osalta. Fosforipitoisuudet ovat pysyneet lievästi reheville vesille ominaisina, mutta ovat kohonneet hyvin lähelle rehevien vesien raja-arvoa (30 µg/l). Kesäisin fosforipitoisuudet saattavat kohota reheville vesille ominaisiksi etenkin runsaiden valumien aikana. Typpipitoisuudet ovat kohonneet luonnontasosta lievemmin kuin fosforipitoisuudet.

Happitilanteesta on käytettävissä tutkimustuloksia vain alkutalvelta, joten kerrosteisuuskausien lopun tilanteista ei ole tietoa. Alusveteen on muodostunut selvä happivaje jo alkutalvella molempina tutkimusajankohtina. Vuonna 1989 happi oli kulunut lähes loppuun syvimmästä vesikerroksesta, ja happitilannetta voitiin pitää kokonaisuutena tyydyttävänä. Vuonna 1997 happitilanne oli hiukan parempi, sillä pohjan lähellä todettiin happea selvästi yli 1 mg/l. Vuonna 1997 happitilanne oli hyvä.

Eräsjärvi soveltuu virkistyskäyttöön luonnontasosta kohonneesta rehevyystasosta huolimatta vielä hyvin. Vesi on ollut tutkittuina ajankohtina kirkasta ja melko vähähumuksista. Kesäisin vedenlaatu saattaa olla lähempänä tyydyttävää laatuluokkaa.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla