Härkäjärvi (14.961.1.005)

Jump to: navigation, search

Härkäjärvi is a large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Härkäjärvi
Lake code: 14.961.1.005
Catchment area: Härkäjärven lähialue (14.961)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 571.4 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 48.19 km
Elevation: 102.7 m

Administrative divisions

Municipality: Kangasniemi
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 6' 34.56", 26° 49' 57.72"

Järven erityispiirteet

Järven vesi pinta ala on pieni,suuret saaret ja pitkälle ulottuva Hiidenniemi pilkkovat vesistöä.Pohjoisessa on Törmäjoki laskujokena,uusi pohjapato tasaa veden korkeutta.Pohjoispuoli on matalaa eteläpuolen syvinkohta noin 34 metriä.

Suurin osa järvestä kuuluu Kangasniemen kuntaan; järven itäiset osat ovat Mikkelin kaupunkiin kuuluvan Haukivuoren puolella. Valuma-alueena on Härkäjärven lähialue. Vedet laskevat Puulaveden kautta Kymin vesistöön. Järven pinta-ala on 571 ha.

Tutkimusalueena on ollut Neronsaaren ja Lehtisaaren eteläpuolella oleva 30 m:n syvänne. Härkäjärven vesi on pintakerroksessa ajoittain sameaa ja vesi on väriltään ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksisen ja runsashumuksisen välillä. Happiongelmia ei ole järvessä havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan välillä lievästi rehevä/rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Havainto paikkani Honkasalonsaari,vesi on väriltään tumma mutta vaikuttaa puhtaalta. kalastus välineet eivät pahemmin limaannu.

Härkäjärvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 2000-01. Tätä ennen järven tilaa on kartoitettu vuosina 1983-85 ja 1992-93 tarkkailemalla veden pintakerroksen vedenlaadun muutoksia. Härkäjärven viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 4.10.2010 ja tekijänä Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Väriluku oli hyvä 1 metrissä ja tyydyttävä 31 metrissä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kuha siika ja hauki tarttuu pyydykseen.Joutsen pariskunta pesii joka vuosi,kuikka parvet huutelee järvellä.

Härkäjärveen on istutettu 2000 -luvulla kuhaa ja planktonsiikaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta), Kyyveden kalastusalue/ Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2015.