Haapajärvi (35.882.1.001)

Jump to: navigation, search

Haapajärvi is a rather large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Kanta-Hämeen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Hämeen ELY Centre.

The lake

Name: Haapajärvi
Lake code: 35.882.1.001
Catchment area: Haapajärven alue (35.882)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 373.07 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 16.89 km
Elevation: 80.9 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Kuore, Suutari, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

60° 51' 46.08", 24° 28' 33.6"

Järven erityispiirteet

Haapajärvi on iso järvi Janakkalassa Kanta-Hämeessä. Järven kautta virtaavat usean muun järven ja lammen vedet Kernaalanjärven kautta Vanajaveteen. Järvellä on kokoa noin 373ha ja syvyyttä 5m. Järven valuma-alue on erittäin laaja ja sen vesi vaihtuu keskimäärin 17 vuorokaudessa. Tästä syystä järveä voidaankin pitää läpivirtausaltaana.

Järvi on rehevämpi kuin eteläpuolinen Rehekka, johtuen järveen laskevien jokien varsilla olevan maatalouden kuormituksesta. Järven vedenlaatu vaihtelee välillä huomattavastikin, joka on näkynyt veden värin ja humusmäärän vaihteluina. Joskus vesi on voinut olla lievän ruskeaa ja pian ruskeaa. Tämä on tyypillistä järville, joissa veden viipymä on lyhyt.

Nykytila ja suojelu

Järven vedenkorkeuden säännöstely aloitettiin 1954 padon avulla ja säännöstely jatkuu edelleen.

Järven vedenlaatua on tutkittu usein viime vuosikymmenien aikana. Talvisin järvi on vain vähän rehevöitynyt, mutta kesäisin voi ylittyä erittäin rehevän järven raja-arvo.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven happitilanne on pääosin hyvä mataluuden ja nopean veden vaihtuvuuden ansiosta. Talvisin voi syvimmissä kohdissa esiintyä happivajetta.

Rehevyyden seurauksena järvellä on runsas vesikasvillisuus, joka heikentää virkistyskäyttöä. Järven mataluuden vuoksi jopa järven selillä on vesikasvillisuusvyöhykkeitä.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Virkistykäyttöön järvi soveltyy tyydyttävästi tai välttävästi, johtuen järven rehevyystasosta ja kesäisistä voimakkaista leväkukinnoista.

Haapajärven ja Rehakan kannaksella sijaitsee Irjalan kartano.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla