Harjujärvi (14.939.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Harjujärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Harjujärvi
Sjönummer: 14.939.1.001
Avrinningsområde: Harjujärven valuma-alue (14.939)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 108,37 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 15,05 km
Höjd över havet: 102,5 m

Administrativa områden

Kommun: Mikkeli
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 53' 38.04", 27° 6' 24.12"

Järven erityispiirteet

Harjujärvi kuuluu Mikkelin kaupungin alueeseen ja Harjujärven valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 108 ha ja sen kokonaissyvyys on 9,5 metriä. Järven vesi on pintakerroksissa ajoittain sameaa. Sameus lisääntyy pohjaa kohti mentäessä. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Varsinaista hapettomuutta järvessä ei ole ollut, mutta ajoittain pohjanläheinen vesikerros on erittäin vähähappinen.

Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkien tyydyttävä/välttävä välille. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Tutkimusalueena on ollut 9,5 m:n syvänne järven eteläosassa. Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Harjujärven viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 21.9.2011 ja tekijänä Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys ja kokonaisfosfori olivat hyvät. Väriluku oli tyydyttävä. Hapen kyllästysaste oli tyydyttävä, mutta järven pohjalla tulos oli nolla. Pohjanläheinen vesikerroksessa (8,5 m) oli vakavia happiongelmia.

Kyyveden kaava-alueeseen sisältyvällä alueella on yhteensä 22 arvokasta luontokohdetta sekä Harjujärven ja Ala-Aittaroisen alueilla viisi. Näistä 15 on erityisen arvokkaita. Kaava-alueen luonnoltaan arvokkaita kohteita ovat muun muassa rantaluhdat, vanhat lehtimetsät, ruovikot ja lintujen pesimäluodot. Suurimmalla osalla kohteista (20) on maisemallista arvoa. Kasvillisuudeltaan arvokkaita kohteita on 14 ja linnustollisesti arvokkaita kolme. Alueella elää muun muassa valkoselkätikka ja selkälokki.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Harjujärveen on istutettu 2000 -luvulla planktonsiikaa ja kuhaa.

Lähteet: Kyyveden kalastusalue/ Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2015, Valtion ympäristöhallinto, Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet 2009.