Hauhonselkä (35.772.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
79 186 500 m³
0,0792 km³
79 186 500 000 l

Hauhonselkä är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Egentliga Tavastlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Tavastlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Hauhonselkä
Sjönummer: 35.772.1.001
Avrinningsområde: Hauhonselän alue (35.772)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 2 212,14 ha
Djup: 10 m
Medeldjup: 3,58 m
Volym: 79 186 500 m³0,0792 km³
79 186 500 000 l

Strandlinje: 63,29 km
Höjd över havet: 84,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

21 heinäkuu 2019 12:25:00
Rikligt med alger
Alvettula

Hauhonselkä (35.772.1.001)-Alvettula-ObsALG-201907211225-0.jpg

20 elokuu 2018 11:15:00
19 °C
Haapasaari(Okerla)

20 elokuu 2018 11:15:00
Lite alger
Haapasaari(Okerla)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Muikku, Suutari, Säyne (kala) och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 9' 57.24", 24° 30' 46.8"

Järven erityispiirteet

Hauhonselkä sijaitsee Hämeenlinnassa, Hauhon taajamassa. Järveä rajaa itäpuolella Kotkonharju, jonka rinteessä sijaitsee mm. idyllinen Hauhon kirkonkylän vanha keskusta. Hauhonselkä on pinta-alaltaan 22,12 km2, sen keskisyvyys on 3,6 metriä ja suurin syvyys 10 metriä. Hauhonselän pääsyvännealue sijaitsee järven pohjoisosassa. Järven eteläosa on kauttaaltaan matalaa aluetta.

Hauhonselän eteläosaan laskee vesiä Vuolujoen valuma-alueelta, jonka pinta-ala on noin 150 km2. Hauhonselän vedet laskevat Ilmoilanselkään yhdessä Hauhonselän yläpuolella sijaitsevan Iso-Roineen vesien kanssa. Iso-Roineelta tulevat vedet yhtyvät Hauhonselän vesiin lähellä luusuaa (Alvettulanjoki) ja kulkeutuvat oikovirtauksena Ilmoilanselkään.

Nykytila ja suojelu

Hauhonselkä kuuluu järvityypiltään keskikokoisiin humusjärviin. Hauhonselkä kärsii rehevöitymisestä ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Hauhonselälle rehevöitymisen myötä syntyneitä ongelmia ovat mm. sinileväkukinnat ja särkikalakannan runsastuminen. Järven rehevyystaso kohosi nykyiselle tasolleen 1990-luvun lopulla. Veden laadussa tapahtui samaan aikaan muitakin merkittäviä muutoksia, liittyen humuspitoisuuden lisääntymiseen ja näkösyvyyden heikkenemiseen. Syy muutoksiin liittyy valuma-alueen maankäyttöön.

Hauhontaustan kyläyhdistys on ryhtynyt toimiin järven tilanteen korjaamiseksi. Kyläyhdistys käynnisti järven kunnostushankkeen, joka aloitettiin laatimalla järvelle ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma. Tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa valuma-alueella kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä, joiden myötä järven rehevyystason odotetaan laskevan, ekologisen tilan kohentuvan ja virkistyskäyttöarvon kasvavan.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueilla on useita pieniä, rehevöitymisestä kärsiviä järviä, joista osa on merkittäviä lintujärviä. Rehevöitymisen myötä lintuarvot ovat alkaneet vähentyä. Hauhon alueen luonnosta on laadittu kattava opas, jossa käsitellään mm. Hauhonselkää ja sen valuma-aluetta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla