Herajärvi (14.978.1.050)

Hoppa till: navigering, sök

Herajärvi är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Herajärvi
Sjönummer: 14.978.1.050
Avrinningsområde: Tainaveden valuma-alue (14.978)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 587,54 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 33,53 km
Höjd över havet: 83,8 m

Administrativa områden

Kommun: Mikkeli, Mäntyharju
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 20' 25.08", 27° 2' 56.04"

Järven erityispiirteet

Järvi kuuluu Mäntyharjun kuntaan ja Tainaveden valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 588 ha ja sen rantaviivan pituus on 33,53 km. Herajärvellä on vesiyhteys Tainaveteen Vuolteensalmen kautta. Herajärvi on kirkasvetinen ja sen vesi on väriltään lähes väritöntä. Järvi on tyypiltään niukkahumuksinen. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan karu. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Tutkimusalueena on ollut 37 m:n syvänne Papinlahden edustalla, järven kaakkoisosassa. Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1990-91 ja 2002-03. Herajärven 047 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 25.9.2012 ja sen tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, sameus, väriluku, kokonaisfosfori ja lehtivihreä olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli erinomainen pintavedessä, mutta syvempänä tulos oli välttävä.

Luonto ja lajistoa

Suuren Herajärven pohjoisosa on Mikkelin puolella. Oligotrofisessa (niukkaravinteinen) ja kirkasvetisessä harjualueen järvessä on niukalti ruovikoita ja saraikoita. Järven vesikasveja ovat: ulpukka, pohjanlumme, siimapalpakko, siimapalpakko, ahvenvita, nuottaruoho, lahnanruoho ja äimäruoho.

Realtiiviset korkeuserot ovat huomattavia ja muodostot yleisesti jyrkkäpiirteisiä. Herajärven harjujen rinteiltä voi tunnistaa useita muinaisrantoja, suppia esiintyy vähän. Harjukasvillisuus on edustavaa. Lajistoon kuuluvat kangasvuokko, kangasajuruoho, sarjatalvikki, kanervisara ja keltatalvikki. Maasto on karua, harjulehdot puuttuvat. Puusto on pääosin nuorta, mutta varsinkin saarilla on myös vanhoja harjumänniköitä.

Kalliomaalaus Herajärven Itkonlahdella, jossa on ihminen, hirviä ja kuvakatkelmia.

Lähteet: Mäntyharjun luonto ja arvokkaat luontokohteet 2010, Kaavoitus 2004/Suomenniemi, Valtion ympäristöhallinto.

Aiheesta muualla