Hirsijärvi (24.062.1.001)

Jump to: navigation, search
19 408 000 m³
0.0194 km³
19 408 000 000 l

Hirsijärvi is a large lake in the Kiskonjoki - Perniönjoki (24) main catchment area. It is located in the region: Varsinais-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Hirsijärvi
Lake code: 24.062.1.001
Catchment area: Hirsijärven alue (24.062)
Main catchment area: Kiskonjoki - Perniönjoki (24)

Basic information

Surface area: 528.95 ha
Depth: 12.27 m
Mean depth: 3.67 m
Volume: 19 408 000 m³0.0194 km³
19 408 000 000 l

Shoreline: 43.91 km
Elevation: 48.5 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 19' 55.56", 23° 24' 25.92"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Hirsijärvi on pintavesityypiltään keskikokoinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Sekä kokonaisfosfori- että kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet melko paljon ja olleet talvella suurempia kuin kesällä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on myös vaihdellut huomattavasti.

Hapen ylikyllästys pintavedessä kesällä ilmentää voimakasta levätuotantoa. Talvella pintaveden happitilanne on kutenkin kohtalaisen hyvä. Pohjan lähellä esiintyy voimakastakin hapen vajausta sekä kesällä että talvella.

Veden humuspitoisuudessa on pitkällä aikavälillä havaittavissa pientä kasvua kemiallisen hapenkulutuksen perusteella. Humuspitoisuus on talvella voimakkaampaa kuin kesällä samoin kuin veden sameuskin. Näkösyvyydessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Veden happamuutta kuvaava pH-arvo on ollut kesäisin huomattavasti korkeampi kuin talvella, mikä selittyy voimakkaalla levätuotannolla.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 6.8.2013

Päivitetty 11.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.6.2015

Päivitetty 20.8.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvellä on havaittu runsaasti ja useasti ainakin seuraavia lintulajeja:

  • sorsia
  • silkkiuikkuja
  • valkoposkihanhia / kanadanhanhia

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on vuoden 2012/2013 aikoihin laskettu olevan noin 300 ympärivuotista tai vain kesäkäytössä olevaa asumusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla