Honkajoen alue (36.03)

Jump to: navigation, search
Honkajoen alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Karvianjoki (36) -päävesistössä.