Iidesjärvi (35.214.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Iidesjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Iidesjärvi
Sjönummer: 35.214.1.001
Avrinningsområde: Viinikanojan valuma-alue (35.214)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 64,18 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 6,14 km
Höjd över havet: 77,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

29 lokakuu 2018 07:30:00
Enhetligt istäcke
Iidesjärven luusua

6 joulukuu 2017
Tiden med istäcke börjar
Iidesjärven luusua

10 huhtikuu 2017 07:00:00
Tiden utan istäcke börjar
Iidesjärven luusua

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu, Karppi, Suutari och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 29' 6.36", 23° 48' 33.84"

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Tampereen keskustan itäpuolella, Nekalan, Viinikan, Järvensivun ja Vuohenojan kaupunginosien keskellä. Järven keskisyvyys on vähän toista metriä ja pituus vajaa kolme kilometriä ja leveimmillään puoli kilometriä. Iidesjärvi saa osan vedestään Alasjärvestä ja Kaukajärvestä ja laskee Viinikanojan kautta Pyhäjärven Viinikanlahteen.

Nykytila ja suojelu

Järvi kuuluu valtioneuvoston valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, jota hallinnoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Iidesjärvi on Tampereen seudun tunnetuin lintujärvi. Sen tunnuslaji on naurulokki, joka pesii järvellä 250-700 parin voimin. Järvi rantoineen on monille linnuille edelleen merkittävä levähdys- ja pesimispaikka. (Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Iidesjärven runsaimmat vesilinnut ovat sinisorsa, nokikana ja silkkiuikku. Rantakanoista järvellä on tavattu 2000-luvulla liejukana, luhtakana ja luhtahuitti. Näistä liejukana pesii nykyisin vuosittain. Järvellä yksittäisinä pareina tavattavia lajeja ovat muun muassa lapasorsa, haapana, tukkasotka ja punasotka.(Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Iidesjärven itäpään ympäristössä tavataan satakieltä. Järven tunnusomaisiin lajeihin kuuluu myös rytikerttunen. Muita ruovikoissa ja puskissa eläviä lintuja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku.(Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Järveä ympäröivä ruovikkojen ja pensaikkojen verkosto on ollut tärkeä muuttoaikaan hyönteissyöjälinnuille, kuten elokuussa pajulinnuille ja kertuille. Syksyisin järvellä tavataan lapinkirvisiä. Kalaisana järvenä Iidesjärvi on vetänyt syksyllä puoleensa erityisesti isokoskeloita. Järven itäpään rantaluhdat keräävät yhä edelleen kevätmuutolla joskus kymmeniäkin liroja.(Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven valuma-alueella on runsaasti peltoja ja asutusalueita. Sen kaakkoispäässä on lintutorni.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.Lintupaikkaesittelyjä. WWW-sivu. Luettu 27.5.2014. [1]