Immalanjärvi (04.192.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Immalanjärvi är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Karelens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Immalanjärvi
Sjönummer: 04.192.1.001
Avrinningsområde: Immalanjärven valuma-alue (04.192)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 1 995,69 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 45,07 km
Höjd över havet: 69,8 m

Administrativa områden

Kommun: Imatra
Landskap: Etelä-Karjalan maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer
Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 12' 55.8", 28° 55' 36.12"

Järven erityispiirteet

Immalanjärvi on suurehko ja avoin järvi Imatran ja Ruokolahden kunnan alueilla, lähellä Venäjän rajaa (järven itäinen Varpaanlahti ulottuu Venäjän puolelle saakka.) Järvi on pinta-alaltaan 19,96 neliökilometriä ja se on Suomen 176. suurin järvi. Immalanjärvi muodostuu yhdestä suuresta selkäalueesta ja kahdesta lahdesta. Se laskee Unterniskan jokea pitkin Vuokseen ja Laatokkaan.

Immalanjärven valuma-alue on kooltaan 7100 ha, josta metsää on 3500 ha, maatalousmaata ja suota kumpaakin 400 ha. Järven syvin kohta on yli 40 m ja keskisyvyys 8 m. Pinnan korkeuden vuotuinen vaihteluväli Immalanjärvellä on 30-40 cm. Imatran Vesi on merkinnyt muistiin Immalanjärven jäidentulo- ja jäidenlähtöpäivämäärät vuodesta 1960 alkaen.

Jäiden lähtö ja tulotietoja.jpg

Seurantatiedot ja kuva: Imatran Vesi

Nykytila ja suojelu

Immalanjärvi on perinteisesti kirkasvetinen, karu ja hiekkapohjainen järvi lukuunottamtta Laitilanlahden pohjukkaa, joka viimevuosina on rehevöitynyt. Immalanjärvi toimii Imatran ja Ruokolahden raakavesilähteenä pohjaveden ohella. Järven vedessä on lievä humusleima ja vesistö on lievästi rehevä. Järven veden laatu on hyvä. Immalanjärvi saa merkittävän osan vedestään pohjavesilähteistä ja sen ekologinen tila on vielä erinomainen. Järven valuma-alueella ja rannoilla on merkittäviä luontoarvoja.

Immalanjärven valuma-alueen metsien, soiden ja peltojen käsitellyllä on huomattava vaikutus järven tilaan. Viime aikoina on ilmennyt viitteitä järven tilan huonontumisesta sekä kalaston särkivaltaistumisesta.

Liete2.jpg

Immalanjärven vesi on kirkasta.

Keväällä 2011 perustettiin Pro Immalanjärvi ry. Se on sitoutumaton yhdistys, joka nimensä mukaisesti ajaa Immalanjärven asiaa. Sen perusti joukko järven rehevöitymisestä huolestuneita ranta-asukkaita.

Liete4.jpg

Immalanjärvi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Immalanjärvellä tavataan ainakin 18 eri kalalajia. Vesialueen tärkein kalalaji on muikku.Järvi on myös kuuluisa suurista lahnoista ja siioista.

Vesistöön on istutettu järvilohta, järvitaimenta, harjusta, planktonsiikaa ja haukea.

Immalanjärven rantavyöhykkeillä kasvaa erirakenteisia kangasmetsiä ja tervaleppälehtoja, joissa elävät muun muassa liito-orava ja valkoselkätikka. Immalanjärven ranta-alueet ovat myös tärkeitä vesilintujen pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita. Järvi on parhaimmillaan muuttoaikaan, jolloin selällä voi lepäillä suuriakin vesilintuparvia. Niistä voi löytää mm. alleja, mustalintuja ja pilkkasiipiä. Järven pesimälintuja ovat muun muassa ruokokerttunen, silkkiuikku ja harvalukuisempina rytikerttunen ja rastaskerttunen.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Raution kaupunginosa – perinteisemmin Rautionkylä – sijaitsee Salpausselän kankailla ja Immolanjärven rantaan laskevalla etelärinteellä. Asutus sijoittuu pääosin pohjoistuulilta suojaiselle auringonpaisterinteelle, jonka maiseman keskeinen elementti on Immalanjärvi.

Immalanjärveen työntyvän niemen nimi on Jäppilänniemi. Sen talousalueeseen kuuluvat Jäppilänniemen lisäksi Jakan ja Salo-Peltolan kylät. Asutus on keskittynyt Immalanjärven rannoille. Matkaa Vuoksenniskalle ja kaupungin palveluihin on n. 7 km.

Imatralla Immalanjärvellä on kaksi yleistä uimarantaa. Immalan Lietteen uimaranta sekä Immalanjärven Raution uimala. Lietteen uimaranta on hiekka- ja sorapohjainen melko matala ranta. Rannalla on pukukopit ja ulkohuussi. Raution uimaranta on hiekkaranta, joka jatkuu pitkään matalana kunnes syvenee sitten melko äkisti. Rannalla on pukukopit ja ulkohuussi. Imatran uimarantojen vesien lämpötilat ja yleinen vedenlaatu.

Rautio1.jpg

Raution uimalan upea hiekkaranta.

Liete1.jpg

Lietteen uimaranta.

Raution kaupunginosayhdistys ylläpitää venepaikkoja Rautionkadun, Karpuksenkadun, Myllyksenkadun ja Kohonkujan päässä. Imatran kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla venepaikat kunnostettiin ja rakennettiin veneiden säilyttämistä varten venetelat. Samalla kunnostettiin Rautionkadun rannalla vanha kivilaituri ja Myllyksenkadun rannan laituri muutettiin liikuntaesteisille soveltuvaksi monitoimilaituriksi.

Aiheesta muualla

  • Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. Immalanjärvi. Internet-sivu. Viitattu 17.7.2014. [1]
  • Wikipedia. Immalanjärvi. Internet-sivu. Viitattu 17.7.2014. [2]