Iso-Naakkima (14.937.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Iso-Naakkima är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Iso-Naakkima
Sjönummer: 14.937.1.001
Avrinningsområde: Iso-Naakkiman valuma-alue (14.937)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 116,94 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 31,2 km
Höjd över havet: 111,2 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 11' 3.48", 27° 9' 43.2"

Järven erityispiirteet

Iso-Naakkiman pohjoispäässä sijaitsee yksi Suomen törmäykraattereista. Iso-Naakkima sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella ja kuuluu Iso-Naakkiman valuma-alueeseen. Iso-Naakkiman pohjoisranta, Kaivannonhiekka Marketanhiekka, on hiekkarantainen. Koiraniemen edustalla ovat Kimarinsaari ja Mähönsaari sekä useita pienempiä saaria. Merkittäviä ovat myös puro, Välijoki, Iso- ja Pieni-Naakkiman välillä sekä näiden välillä oleva Ketvelen kannas. Järven etelärannassa on Multlahden koillispuolella joukko saaria (Isosaari, Keltiäissaari). Lounaispuolella on Itälahden erottamina Multniemi ja Haapaniemi. Järven pinta-ala on 1117 ha ja kokonaissyvyys on 15,2 metriä.

Tutkimusalueena on ollut 15 m:n syvänne järven pohjoisosassa. Vesi on melko kirkasta ja väriltään ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksinen. Happipitoisuus järvessä on ollut hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lievästi rehevä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Iso-Naakkima on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja useasta eri kohteesta. Iso-Naakkiman 065 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 28.9.2011 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, väriluku, kokonaisfosfori ja sameus olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli 91 % (5 ja 14 m).

Luontokohteita ja lajistoa

Iso-Naakkiman erikoisin ja hienoin luontokohde on Kaivannonhiekka, joka on todennäköisesti LS -lain tarkoittama luontotyyppi. Rannan yhteyteen liittyy rehevä, lyhyt ja osin kaivettu puro, joka laskee Iso-Naakkimaan. Kaivannonhiekan ja Marketanhiekan reunoilla on rantaluhtaa. Myös Koiralahdessa on rantaluhtaa, johon liittyy purokosteikko. Multniemen Itälahden ranta on mäntykangasta. Haapaniemessä on kookasta männikköä ja varttuvaa lehtipuustoa. Lehtipuut ovat kookkaita koivuja ja OMT -tyypin metsässä myös varttuvaa koivikkoa.

Iso-Naakkiman lintulajistoa: pyy, käki, selkä-, kala- ja harmaalokki, rantasipi, sinisorsa, telkkä, silkkiuikku, kalatiira, kuikka ja tukkakoskelo.

Iso-Naakkiman ympäristön vesi- ja rantakasvillisuutta: siimapalpakko, järviruoko, järvisätkin, ahosuolaheinä, hietakastikka, ruokohelpi, sianpuolukka, puolukka, kanerva, rantakukka, ojasorsimo, raate, terttualpi, ranta-alpi ja ratamosarpio. Rannan tuntumassa on myös korpikastikkaa ja runsaasti saroja. Pajulajeja ovat: halavaa, raitaa, kiiltopajua ja mustuvapajua. Metsien yleisin heinä on metsäkastikka. Kenttäkerroksen lajeja ovat: tavallisia jäkäliä, lillukka, mustikka, puolukka, variksenmarja, kielo, nuokkuhelmikkä, pujo, vadelma sekä rannassa järvikorte.

Iso-Naakkiman lintusaaret ovat pieniä ja niiden kasvilajisto on: juolukka, suopursu ja variksenmarja. Puulajeina ovat koivuja, pihlaja, tuomi, mäntyjä, pajuja ja terva- ja harmaaleppiä. Rehevillä lahdilla kasvaa heiniä, mesiangervoa. Korkeata ruohikkoa on avoimilla metsälaikuilla. Niemen kärjessä on varttuvia ja kookkaita haapoja.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.

Aiheesta muualla

Lisätietoa netistä