Iso-Syvä (14.935.1.002)

Jump to: navigation, search

Iso-Syvä is a rather large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Iso-Syvä
Lake code: 14.935.1.002
Catchment area: Naarajärven valuma-alue (14.935)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 118.7 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 8.27 km
Elevation: 110.8 m

Administrative divisions

Municipality: Pieksämäki
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 14' 20.76", 27° 4' 30.72"

Järven erityispiirteet

Iso-Syvä sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella ja kuuluu Naarajärven valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 119 ha ja kokonaissyvyys on 5 metriä. Iso-Syvän länsirannalla on puroja ja etelärannalla pari metsäistä laikkua sekä pohjoisrannalla luhtarantaa. Syvänkankaan niemi on kivikkoinen ja matala. Metsätyypit rannoilla vaihtelevat MT:n ja OMT:n välillä. Lehtomaiset metsät ovat vanhempien metsien yhteydessä. Metsät ovat kauttaaltaan talousmetsiä. Iso-Syvällä on vesiyhteys Naarajärveen Syvänkaivannon kapeikosta ja vesiyhteys Kortelampeen järven etelä päästä.

Tutkimusalueena on ollut 4 m syvänne, joka sijaitsee järven keskikohdilla, länsirannan edustalla. Iso-Syvä on talviaikaan kirkasvetinen ja vesi on väriltään lievästi ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksinen. Happitilanne järvessä on ollut hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lievästi rehevän ja rehevän väliltä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Iso-Syvän 057 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 5.6.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, sameus, kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli 93-94 %. Lehtivihreä oli hyvä.

Luontokohteita

Hiekkaranta lienee kapeampi kuin luonnonsuojelulain luonto-tyyppimäärittely edellyttää. Rannassa on tavallisia kasveja kuten hietakastikkaa ja lampaannataa, mutta ei juuri hiekkarannoille tyypillisiä kasvilajeja. Lahnalahden lounaispuolella on laikku sekametsää. Lajistoon kuuluvat: lehtokuusama, korpipaatsama, tuomi ja pihlaja. Peltoniemen lahdessa ja Korkeakankaan rannalla on samantyyppiset rantaluhdat ja soistumat niiden yhteydessä. Rannalla on pieni vesilampare ennen laskua Iso-Syvään. Soistuman lounaisosa on lähes puuton ja suolajisto on monipuolinen.

Lintulajeja

Lintulajeja ovat: telkkä, kalatiira, luhtahuitti, harmaa- ja naurulokki. Linnustolle otollinen kohde on järven itärannalla. Kohteessa on kivikkoa ja muutamia puita. Vesikasvillisuus on alueella vaatimatonta.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.