Iso-Syvä (14.935.1.002)

Hoppa till: navigering, sök

Iso-Syvä är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Iso-Syvä
Sjönummer: 14.935.1.002
Avrinningsområde: Naarajärven valuma-alue (14.935)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 118,7 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 8,27 km
Höjd över havet: 110,8 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 14' 20.76", 27° 4' 30.72"

Järven erityispiirteet

Iso-Syvä sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella ja kuuluu Naarajärven valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 119 ha ja kokonaissyvyys on 5 metriä. Iso-Syvän länsirannalla on puroja ja etelärannalla pari metsäistä laikkua sekä pohjoisrannalla luhtarantaa. Syvänkankaan niemi on kivikkoinen ja matala. Metsätyypit rannoilla vaihtelevat MT:n ja OMT:n välillä. Lehtomaiset metsät ovat vanhempien metsien yhteydessä. Metsät ovat kauttaaltaan talousmetsiä. Iso-Syvällä on vesiyhteys Naarajärveen Syvänkaivannon kapeikosta ja vesiyhteys Kortelampeen järven etelä päästä.

Tutkimusalueena on ollut 4 m syvänne, joka sijaitsee järven keskikohdilla, länsirannan edustalla. Iso-Syvä on talviaikaan kirkasvetinen ja vesi on väriltään lievästi ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksinen. Happitilanne järvessä on ollut hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lievästi rehevän ja rehevän väliltä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Iso-Syvän 057 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 5.6.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, sameus, kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli 93-94 %. Lehtivihreä oli hyvä.

Luontokohteita

Hiekkaranta lienee kapeampi kuin luonnonsuojelulain luonto-tyyppimäärittely edellyttää. Rannassa on tavallisia kasveja kuten hietakastikkaa ja lampaannataa, mutta ei juuri hiekkarannoille tyypillisiä kasvilajeja. Lahnalahden lounaispuolella on laikku sekametsää. Lajistoon kuuluvat: lehtokuusama, korpipaatsama, tuomi ja pihlaja. Peltoniemen lahdessa ja Korkeakankaan rannalla on samantyyppiset rantaluhdat ja soistumat niiden yhteydessä. Rannalla on pieni vesilampare ennen laskua Iso-Syvään. Soistuman lounaisosa on lähes puuton ja suolajisto on monipuolinen.

Lintulajeja

Lintulajeja ovat: telkkä, kalatiira, luhtahuitti, harmaa- ja naurulokki. Linnustolle otollinen kohde on järven itärannalla. Kohteessa on kivikkoa ja muutamia puita. Vesikasvillisuus on alueella vaatimatonta.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.