Iso Hietajärvi (04.963.1.012)

Hoppa till: navigering, sök
2 930 000 m³
0,00293 km³
2 930 000 000 l

Iso Hietajärvi är en medelstor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Karelens landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Karelens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Iso Hietajärvi
Sjönummer: 04.963.1.012
Avrinningsområde: Mäntyjoen valuma-alue (04.963)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 81,97 ha
Djup: 8,8 m
Medeldjup: 3,57 m
Volym: 2 930 000 m³0,00293 km³
2 930 000 000 l

Strandlinje: 5,95 km
Höjd över havet: 164,8 m

Administrativa områden

Kommun: Lieksa
Landskap: Pohjois-Karjalan maakunta
ELY-central: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

8 kesäkuu 2016
Lite alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

24 syyskuu 2014
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

16 syyskuu 2014
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 9' 48.24", 30° 42' 14.4"

Järven erityispiirteet

Iso Hietajärvi sijaitsee Patvinsuon kansallispuistossa Lieksassa. Valuma-alueesta reilu kolmannes on turvemaata, ja suot ovat luonnontilaisia, sekä ojittamattomia. Lähes neljännes valuma-alueesta on järvien ja lampien peitossa. Alueen metsät ovat pääasiassa vanhaa hakkuukypsää metsää, ja pääpuulaji on mänty. Vielä 1900-luvun alussa alueella harjoitettiin kasken- ja tervanpolttoa, ja viimeisin suuri metsäpalo alueella sattui noin 150 vuotta sitten.

Iso Hietajärvi on toinen Suomen yhdennetyn seurannan intensiivialueista. Järveä seurataan kaikilla ekosysteemin eri osa-alueilla, fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia tarkastellen. Yhdennetyllä seurannalla pyritään saamaan kokonaisvaltaista kuvaa päästöjen vaikutuksista ekosysteemiin, ja saatujen tietojen valossa vaikuttamaan poliittisiin päästöratkaisuihin ja -rajoituksiin. Saadun aineiston avulla myös kehitetään ekosysteemimallinnusta.

Nykytila ja suojelu

Iso Hietajärvi on kirkasvetinen, mutta niukkaravinteinen, melko hapanvetinen järvi. Avovesiaikoina sen pH-arvo voi olla jopa 7,3. Lopputalvesta järven happitilanne saattaa olla heikko, jolloin pohjasta vapautuu fosforia.

Iso Hietajärvellä on tehty mittavia tutkimuksia ilman kautta tulevan kuormituksen selvittämiseksi. Mittausaikana, vuosina 1987-2005, sadeveden happamuus ja sulfaattipitoisuus ovat vähentyneet huomattavasti päästövähennys-sopimusten takia. Verrattuna muihin Suomen osiin, Iso Hietajärvelle ilman kautta tuleva kuormitus on suurempi verrattuna Pohjois-Suomeen, mutta huomattavasti pienempi verrattuna Etelä-Suomeen. Seurannassa ovat myös typpi- ja raskasmetallikuormitukset, sillä niissä ei ole ollut havaittavaa muutosta parempaan.

Hietajärven valuma-alueella on tehty intensiivistä seurantaa jo vuodesta 1987 alkaen, ja tuloksista on julkaistu useita artikkeleita. Myös Iso Hietajärveen laskevan Hietapuron, sekä Pieni Hietajärven kautta laskevan Kelopuron veden laatua ja määrää on tarkkailtu koko tarkastelujakson ajan.

Vuoden 2001 verkkokoekalastuksessa Iso Hietajärven ekologinen tila arvioitiin erinomaiseksi, saaliiksi saatujen kalojen perusteella.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Iso Hietajärvellä on tehty lukuisia koekalastuksia eri vuosina. Ihmistoiminnan ei ole todettu vaikuttavan järven kalakantaan, ja siksi se onkin valtakunnallisesti merkittävä vertailujärvi. Myös vahva ahvenkanta ja siinä olevat suuret yksilöt kertovat järven häiriintymättömyydestä.

Runsaimpina kalalajeina Iso Hietajärvessä esiintyy ahventa ja särkeä, mutta myös hauki, kiiski ja salakka ovat tyypillisiä lajeja. Kalakanta on pysynyt seurantajaksolla suunnilleen samana, lukuunottamatta ahventa, jonka kanta on vahvistunut. 1980-luvulla Iso Hietajärveen istutettiin myös siikaa, mutta myöhemmät koekalastukset ovat osoittaneet siikakannan heikenneen ja jopa hävinneen kokokaan. Kokonaisuudessaan Iso Hietojärven kalasto on vähälajinen, ja järvestä puuttuvat kokonaan herkemmät lajit.

Kasvilajeista runsaimpana Iso Hietajärvessä esiintyy kultaleviä ja viherleviä, jotka ovatkin tyypillisiä suomalaisille, karuille ja kirkasvetisille järville.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen julkaisu: Niinioja, Riitta ja Rämö, Anita. Hietajärven alue - ympäristön seurannan helmi Pohjois-Karjalassa. Joensuu 2006