Iso Kukkojärvi (35.757.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Iso Kukkojärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Iso Kukkojärvi
Sjönummer: 35.757.1.001
Avrinningsområde: Ulpukkaojan valuma-alue (35.757)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 45,42 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 6,4 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 44' 28.32", 24° 35' 11.76"

Järven erityispiirteet

Iso Kukkojärvi sijaitsee Lopenselän luoteispuolella ja laskee vetensä Ulpukkaojaa pitkin Kukkolahteen. Vähä Kukkojärven vedet laskevat Ison Kukkojärven itäosaan. Valuma-alue on järven tilavuuteen nähden varsin pieni, ja veden vaihtuvuus onkin siksi hidasta. Valuma-alue on pääosin metsämaastoa, mutta myös suota sijaitsee valuma-alueella jonkin verran. Peltoa ja haja-asutusta on valuma-alueella vain vähän, joten kuormituspaine jää pieneksi.

Maksimisyvyys: 17,8 m

Veden keskiviipymä: 764 vrk (noin 2 v)

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Ison Kukkojärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1983 ja 1995.

Ison Kukkojärven vesi on kirkasta, lähes väritöntä ja melko vähähumuksista. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on kohtalainen. Vesi on melko vähäisestä humusleimasta huolimatta lievästi hapanta. Puskurikyky on vaihdellut välttävästä tyydyttävään. Veden sähkönjohtavuudet ja kloridipitoisuudet ovat olleet alhaiset.

Ison Kukkojärven rehevyystaso on varsin alhainen. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontilaisille järvivesille ominaiset. Fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet karujen vesien raja-arvon (12 µg/l) molemmin puolin. Kokonaisuutena Iso Kukkojärvi voidaan kuitenkin luokitella karuksi. Ison Kukkojärven vedenlaatua on tutkittu vain talvella, mutta rehevyystaso ei todennäköisesti nouse kesälläkään voimakkaasti, kun huomioidaan valuma-alueen luonne.

Happitilanne on ollut tutkittuina ajankohtina erittäin hyvä. Järven melko suojainen sijainti ja veden hidas vaihtuvuus edesauttavat kerrosteisuuden muodostumista, mikä puolestaan altistaa järven happitalouden häiriöille. Hapen kuluminen on kuitenkin humuksen vähyyden sekä alhaisen rehevyystason ansiosta hidasta, mikä puolestaan helpottaa happitaloutta.

Ison Kukkojärven vesi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Vesi on kirkasta, lähes väritöntä ja vähähumuksista. Myös rehevyystaso on alhainen, eikä happitalouden häiriöitä ole esiintynyt.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, 2015

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla