Iso Särkijärvi (35.359.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Iso Särkijärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Iso Särkijärvi
Sjönummer: 35.359.1.001
Avrinningsområde: Iso Särkijärven valuma-alue (35.359)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 77,38 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 5,32 km
Höjd över havet: 106,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 54' 25.2", 23° 43' 47.64"

Järven erityispiirteet

Iso Särkijärvi on samannimisen vesistöalueen alin järvi Kurun keskustan pohjoispuolella. Isosta Särkijärvestä vedet laskevat Myllypuron kautta Keihäsjärveen, joka puolestaan laskee Näsijärven Kurunlahteen. Ison Särkijärven pohjoispuolella sijaitsee 5 pienempää järveä (Honkajärvi, Rumajärvi, Onkimusjärvi, Salmijärvi, Alajärvi, joiden vedet laskevat siihen Hirviojan kautta. Lisäksi järven kaakkoisosaan laskee vesiä Vähä Särkijärvestä. Kolmas Ison Särkijärven tulo-ojista laskee järven pohjoispäähän. Järven pohjoispuolella sijaitseva Pyydysjärvi ja sen yläpuolinen Pitkäjärvi on sijoitettu Suomen Vesistöt julkaisussa Ison Särkijärven vesistöalueelle, mutta peruskarttatarkastelun perusteella Pyydysjärvi laskee Kiltinkorvenojan kautta Kuusijärveen (35.362). Valuma-alue on luonteeltaan pienten puronvarsisoiden pirstomaa metsämaata. Peltojen osuus valuma-alueesta jää pieneksi. Iso Särkijärven rannat ovat metsäisiä, loma-asutusta on kuitenkin jonkin verran.

Maksimisyvyys: 23,8 m

Veden keskiviipymä: 486 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Ison Särkijärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1964, 1975, 1993, 1998, 2003 ja 2015. Näytteitä on otettu kahdelta syvänteeltä, joiden kokonaissyvyydet ovat 15 m ja 23,8 m.

Happitalous on kokonaisuutena kohtuullisen hyvä, vaikka syvänteiden pohjalla on todettu vähähap-pisuutta. Ankarana talvena 2003 happi kului matalamman syvänteen pohjalta lähes loppuun. Viimei-set kesätulokset ovat vuodelta 1993, jolloin järvi kerrostui alusveden alhaisten lämpötilojen perustella keväällä nopeasti, mutta pitkästä kerrosteisuuskaudesta huolimatta happitilanne pysyi tyydyttävänä. Happivaje oli tosin tuntuva jo 10 metrin syvyydellä.

Ison Särkijärven ravinnetaso on alhainen vastaten lähes luonnontasoa. Rehevöitymistä ei ole vuosien saatossakaan nähtävissä. Järven karusta luonteesta on kertonut myös vuonna 1993 mitattu luonnontasoa vastannut klorofyllipitoisuus. Veden ruskeutena näkyvä humussävytteisyys kertoo suovesien vaikutuksesta. Veden väri on ollut viimeisissä tuloksissa luokkaa 60-80, kun se on humuksettomissa järvissä vain 10-30. Happamuustaso laskee talvisin alle pH 6,0 eli ravun kannalta ollaan jo kriittisellä alueella. Kesälläkin veden pH on ollut hapahkon puolella.

Ison Särkijärven soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Kyseessä on karu humusjärvi. Vedenlaatua heikentävät lievästi alusvedessä esiintyvä hapen kuluminen sekä järven humusleimaisuus ja siihen liittyvä hapahko luonne.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla