Juurusvesi - Akonvesi (04.611.1.001)

Jump to: navigation, search
1 303 440 000 m³
1.303 km³
1 303 440 000 000 l

Juurusvesi, Akonvesi is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Juurusvesi, Akonvesi
Lake code: 04.611.1.001
Catchment area: Juurusveden lähialue (04.611)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 15 687.1 ha
Depth: 61.97 m
Mean depth: 8.31 m
Volume: 1 303 440 000 m³1.303 km³
1 303 440 000 000 l

Shoreline: 797.55 km
Elevation: 81.8 m

Administrative divisions

Municipality: Siilinjärvi (kunta), Kuopio
Region: Pohjois-Savon maakunta
ELY centre: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

27 syyskuu 2019 11:56:00
Abundant with algae
Ruskeavesi

21 syyskuu 2019 13:33:00

Havaintopaikka 1

Juurusvesi - Akonvesi (04.611.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201909211333-51.jpg

21 syyskuu 2019 07:51:00
Abundant with algae
Havaintopaikka 2

Juurusvesi - Akonvesi (04.611.1.001)-Havaintopaikka 2-ObsALG-201909210751-60.jpg

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Karppi, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 59' 37.68", 27° 53' 9.6"

Juurusvesi - Akonvesi on suuri järvi Vuoksen vesistössä Kuopion ja Siilinjärven kunnissa Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Juurusvesi - Akonvesi kuuluu viiden muun järven kanssa samassa 81,8 metrin tasossa olevien järvialtaiden muodostamaan Iso-Kallaan. Kun Suomen järvitilastossa tulkitaan kukin tasapintainen altaikko yhdeksi suurjärveksi, Iso-Kalla on Suomen neljänneksi suurin järvi.

Iso-Kalla
Osajärvi Pinta-ala (km2)
Kallavesi 478,1
Suvasvesi 233,6
Juurusvesi - Akonvesi 156,9
Riistavesi 23,2
Varisvesi 7,8
Iso-Jälä 7,3
Yhteensä 906,9

Juurusvesi - Akonvesi on Nilsiän reitin pääjärvi. Sen pinta-ala on 156,9 km2 ja se on Suomen 28. suurin järvi. Keskisyvyys on 8,3 metriä ja suurin syvyys 62 metriä.

Juurusvesi muodostuu useista järvialtaikoista, suurimmat ovat Kotkat-, Jänne-, Juurus-, Puutos-, Karhon-, Mela-, Muuru- ja Akonvesi.

Suurimmat saaret ovat Talvisalo (520 ha), Viitasalo (345 ha), Honkasalo (170 ha) ja Kallinsalo (135 ha). Saaria on kaikkiaan noin 450.

Juurusvesi laskee Jännevirran kautta Kallaveteen. Valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 5 347 km2, josta vettä on 12,7 %. Valtaosa tulovirtaamasta on peräisin reitin yläosalta Vuotjärvestä (valuma-alue 4 083 km2). Riistaveden valuma-alue on 214 km2.

Säännöstely

Juurusvesi - Akonvesi on likimain Kallaveden tasossa, joten Kallaveden säännöstely vaikuttaa sen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Lisätietoa Kallaveden tasosssa olevien järvien säännöstelystä löydät Kallaveden säännöstelysivulta.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeuksia on mitattu Karjalankosken ala-asteikolla vuodesta 1962 lähtien. Keskivedenkorkeus on ollut NN+81,72 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu on ollut 100 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+82,68 m (heinäkuussa 1981) ja alin NN+81,01 m (lokakuussa 2009), joten äärivaihtelu on ollut 167 cm.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Vuonna 1978 sattui Rissalan lentoturma, jossa ilmavoimien lentokone putosi Juurusveteen heti lentoonlähdön jälkeen. Onnettomuudessa menehtyivät kaikki koneessa olleet 15 henkeä.

Aiheesta muualla