Kaislasenjärvi (06.013.1.005)

Jump to: navigation, search

Kaislasenjärvi is a rather large lake in the Hounijoki (06) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Karjalan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Kaakkois-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Kaislasenjärvi
Lake code: 06.013.1.005
Catchment area: Alajoen yläosan valuma-alue (06.013)
Main catchment area: Hounijoki (06)

Basic information

Surface area: 102.64 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 4.76 km
Elevation: 58.5 m

Administrative divisions

Municipality: Lappeenranta
Region: Etelä-Karjalan maakunta
ELY centre: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Suutari and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

60° 59' 17.88", 28° 8' 48.12"

Yleistä

Kaislasenjärvi sijaitsee Lappeenrannassa Alajoen yläjuoksulla. Järvi on lievästi ruskeavetinen. Kaislasenjärvi on suurimmalta osin metsärantainen ja rannat ovat lähestulkoon rakentamattomia. Järven linnusto on monipuolinen ja rannalla on myös suosittu lintujenbongauspaikka. Alueella on tavattu myös useita harvinaisuuksia ja Kaislasenjärvellä on suuri muutonaikainen merkitys linnuille.

Nykytila ja suojelu

Kaislasenjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. (Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokas kohde (B II 2.16.))

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Kaislasen näköala/bongauspaikka sijaitsee Ylämaantien varressa noin 6 km Lappeenrannan keskustasta järven itäpäässä.

Lähteet: ymparisto.fi http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kaislanen%285618%29 Saimaan latu ry, http://yhdistykset.ekarjala.fi/SaiLa/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=58