Kaletonjärvi (35.391.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Kaletonjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kaletonjärvi
Sjönummer: 35.391.1.001
Avrinningsområde: Kaletonjärven alue (35.391)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 64,45 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 8,71 km
Höjd över havet: 95,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 40' 29.28", 23° 52' 54.12"

Järven erityispiirteet

Teiskon kirkonkylän itäpuolella sijaitseva Kaletonjärvi on valuma-alueensa alin järvi. Sen ympäristö on voimakkaasti viljeltyä ja sen rannoilla on tasaisesti sekä vakituisen että loma-ajan asutusta.

Maksimisyvyys: 12 m

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Järveä on tutkittu vuodesta 1970 ja sen veden laatua tarkkaillaan nykyisin joka kuudes vuosi. Uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2014.

Kaletonjärven ensisijainen kuormittaja on hajakuormitus, joka muodostuu koko vesireitillä siten, että Tampereen puoleisia latvavesiä kuormittaa lähinnä metsätaloudessa tehdyt toimet (suo-ojitukset, hakkuista aiheutuva valunnan kasvu jne.) ja alempana maataloudesta ja haja-asutuksesta tuleva ravinnekuormitus. Vesireitti kulkee poikki koko Itä-Teiskon. Reitin järvistä kuusi järveä kuuluu tarkkailuohjelmaan. Järvet ovat pääosin läpivirtausjärviä. Reitin vedet saavat alkunsa Oriveden puolelta Pukalan-, Kielikän- ja Neejärven alueelta.

Kaletonjärvi on perustyypiltään lievästi rehevä ja sen vesi neutraalia, humuspitoista ja lievästi sameaa. Veden puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä. Näkösyvyydet ovat pieniä samennuksesta johtuen. Muotonsa ja läpivirtausominaisuutensa vuoksi järvessä on havaittavissa veden laadun voimakkaita vuodenaikaisia vaihteluita. Alusveden happivarat kuluvat kesäisin säännöllisesti joko vähiin tai loppuvat kokonaan. Joinakin vuosina hapettomuus yltää väliveteen asti. Talvisin alusveden happitilanne on parempi. Järven sisäinen rehevöitymiskehitys on havaittavissa alusveden joka vuosi kohonneina ravinnepitoisuuksina.

Vuoden 2014 tuloksissa näkyi runsasvalumaisen talven vaikutus. Vesimassa oli viileää ja hapekasta. Poikkeuksellisesti lämpötila oli alhaisin pohjalla, jonne valui savisia peltovesiä. Tästä johtuen ravinnepitoisuudet olivat pohjan lähellä korkeita. Päällysveden laatu oli talvella hyvä. Loppukesällä pintavesi oli lievästi rehevää. Alusvesi oli tavan mukaan hapetonta. Hapettomuuden seurauksena pohjasta vapatui veteen fosforia raudan pelkistymisen seurauksena. Klorofyllipitoisuuskin kuvasi lievää rehevyyttä. Hygieeninen vedenlaatu oli hyvä.

Kokonaisuudessaan Kaletonjärven veden laatu on tyydyttävä. Runsasvalumaisina vuosina järven sekä virkistyskäyttöarvoa että kalataloudellista merkitystä heikentää selkeästi hajakuormituksesta johtuva rehevöityminen.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla