Kaljasjärvi (83.012.1.011)

Hoppa till: navigering, sök
2 571 880 m³
0,00257 km³
2 571 880 000 l

Kaljasjärvi är en ganska stor insjö i Selkämeren rannikkoalue (83) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Egentliga Finlands och Satakundas landskap. Den hör till ELY-centralen i Egentliga Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kaljasjärvi
Sjönummer: 83.012.1.011
Avrinningsområde: Kaljasjoen valuma-alue (83.012)
Huvudavrinningsområde: Selkämeren rannikkoalue (83)

Basuppgifter

Yta: 153,34 ha
Djup: 5,48 m
Medeldjup: 1,68 m
Volym: 2 571 880 m³0,00257 km³
2 571 880 000 l

Strandlinje: 17,18 km
Höjd över havet: 15,2 m

Administrativa områden

Kommun: Pyhäranta, Rauma
Landskap: Varsinais-Suomen maakunta, Satakunnan maakunta
ELY-central: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Suutari och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 1' 39.36", 21° 38' 18.6"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Kaljasjärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on määritelty tyydyttäväksi viime luokituksessa. Järven kokonaisfosforipitoisuudet nousivat 2000-luvulle asti. Kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet, mutta selvää muutossuuntaa ei ole osoitettavissa. Talvisin typpipitoisuudet ovat selkeästi korkeammat kuin kesällä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti.

Happipitoisuus on ollut pintavedessä kesällä hyvä, mutta talvisin on esiintynyt hapen vajausta. Pohjanläheisessä vedessä happivajaus on talvisin voimakasta, mutta kesäin alusveden happitilanne on kohtalainen.

Kaljasjärven veden humuspitoisuus ja sameus ovat nousseet 1970-luvulta, ja näkösyvyys on varsinkin kesäisin pienentynyt pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,1-7,3, mutta talvisin pH on selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 6.8.2013

Päivitetty 11.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 11.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla