Kiesimä (14.761.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
84 783 600 m³
0,0848 km³
84 783 600 000 l

Kiesimä är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kiesimä
Sjönummer: 14.761.1.001
Avrinningsområde: Kiesimän alue (14.761)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 111,32 ha
Djup: 31,69 m
Medeldjup: 7,63 m
Volym: 84 783 600 m³0,0848 km³
84 783 600 000 l

Strandlinje: 44,56 km
Höjd över havet: 100,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

8 heinäkuu 2014
Rikligt med alger
Luoteisosa

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Muikku och Siika

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 45' 49.68", 26° 34' 14.88"

Järven erityispiirteet

Kiesimä sijaitsee Rautalammin kunnassa. Järven suurin pituus itä-länsisuunnassa on noin 9 km, suurin syvyys 32 m ja korkeus merenpinnasta noin 101 m. Kiesimästä on yhteys Konneveteen Kiesimän kanavan ja Niiniveteen Kerkonkosken kanavan kautta, sekä Sonkariin, Riitunvirta-nimisen puron kautta. Veden korkeutta säännöstellään vesiliikenteen vuoksi.

Säännöstely

Kiesimäjärveä säännöstellään vesiliikenteen tarpeita varten. Säännöstelyluvan nykyinen haltija on Liikennevirasto. Säännöstely hoidetaan Kerkonkosken säännöstelypadolla.

Kiesimäjärven säännöstely vaikuttaa Kiesimän lisäksi sen kanssa likimain samassa tasossa oleviin Sonkariin ja Vesantojärveen.

Kiesimäjärvi
Säännöstelyn aloitus 1925
Säännöstelyn tavoitteet Vesiliikenne
Säännöstelyn luvanhaltija Järvi-Suomen merenkulkupiiri
Luvan mukainen säännöstelyväli 0,37 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 0,45 m
Säännöstelyn yläraja N60 +101,25 m (jos uhkaa ylittyä, saa juoksutusta lisätä)
Säännöstelyn alaraja Vesiliikenteen alavertailutaso N60 +100,68 m
Muuta Tavoitekorkeus N60 +100,95-101,00 m

Nykytila ja suojelu

Kiesimän vedessä on lievä humusleima ja se on rehevyystasoltaan karu. Happamuudeltaan järvi on neutraali. Vuonna 2013 järven ekologinen tila oli erinomainen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Vesistöön on istutettu kuhaa, järvitaimenta, haukea ja lahnaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven luoteispuolella sijaitsee Kiesimän kylä, itäpäässä Kerkonkosken kylä.

Aiheesta muualla

Wikipedia. Kiesimä. Internet-sivu. Viitattu 4.8.2014. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiesim%C3%A4

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1