Kiimasjärvi (14.612.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
14 587 300 m³
0,0146 km³
14 587 300 000 l

Kiimasjärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Mellersta Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kiimasjärvi
Sjönummer: 14.612.1.001
Avrinningsområde: Kiimasjärven alue (14.612)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 362,53 ha
Djup: 19,5 m
Medeldjup: 4,02 m
Volym: 14 587 300 m³0,0146 km³
14 587 300 000 l

Strandlinje: 23,9 km
Höjd över havet: 106,9 m

Administrativa områden

Kommun: Äänekoski
Landskap: Keski-Suomen maakunta
ELY-central: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 37' 20.64", 25° 30' 32.4"

Järven erityispiirteet

Kiimasjärvi sijaitsee Äänekoskella, Keski-Suomessa. Järveä säännöstellään Vattenfall Oy:n omistaman Hietamankosken voimalaitoksen tarpeisiin: laitoksen vuositeho on noin 26GWh. Kiimasjärvi on yhteydessä Summasjärveen, joka edelleen yhdistyy Saarijärveen Leuhunkosken voimalaitoksen kautta. Osa Kiimasjärven vedestä tulee Pyhäjärvestä, jota säännöstellään Parantalankosken voimalaitoksen avulla.

Nykytila ja suojelu

Kiimasjärven vesi on väriltään ruskeaa, koska vesi on humuspitoista. Rehevyystasoltaan järvi luokitellaan reheväksi. Happamuudeltaan vesi on neutraalia (pH 6,6). Lähde: kalapaikka.net. Äänekosken kaupungin nettisivujen mukaan Kiimasjärven käyttöluokitus on todettu tyydyttäväksi, johtuen juurikin runsaasta humuspitoisuudesta. Vedenlaatuluokituksen raja-arvot (ympäristö.fi):

Kokonaisfosfori:

<15 μg/l: karu, 15 - 25 μg/l: lievästi rehevä, 25 - 100 μg/l: rehevä, >100 μg/l: erittäin rehevä

Väri:

< 15 mg Pt/l: väritön, 20 - 40 mg Pt/l: lievästi humuspitoinen, 40 - 100 mg Pt/l: humuspitoinen, > 100 mg Pt/l: erittäin humuspitoinen

pH: neutraali: 7, hapan <7, emäksinen >7

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kiimasjärveen on istutettu kuhaa, järvitaimenta, harjusta, siikaa, planktonsiikaa, peledsiikaa sekä haukea.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Vattenfall lähti syksyllä 2014 mukaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa kalatiet Hietaman- ja Leuhunkosken yhteyteen. Näin voitaisiin mahdollistaa järvitaimenen pääsy kutemaan aivan Saarijärven reitin latvavesiin asti. Sähköyhtiön panostus on merkittävä panostus alueen luonnonsuojeluun. Osa rahoituksesta tulee EU:n komission kautta, ja päätös rahoituksesta tulee kesällä 2015. Myönteinen päätös käynnistäisi rakennustyöt aikaisintaan lokakuussa 2015. Kalatiet eivät yksinään riitä, vaan vedenlaadun hyvän tilan eteen on tehtävä jatkuvasti töitä sekä sopivia sorapohjia jouduttaneen rakentamaan, jotta järvitaimenen kuteminen onnistuisi.

Aiheesta muualla

Keskisuomalaisen artikkeli kalateiden rakentamisesta Hietaman- ja Leuhunkoskeen: http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/saarijarven-reitti-aukeamassa-jarvitaimenelle-vattenfallin-panos-ratkaisi/1912859