Kitarinjärvi (35.593.1.012)

Hoppa till: navigering, sök
Kitarinjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kitarinjärvi
Sjönummer: 35.593.1.012
Avrinningsområde: Karhejärven valuma-alue (35.593)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 62,83 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 5,07 km
Höjd över havet: 112,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 44' 6.72", 23° 28' 17.76"

Järven erityispiirteet

Kitarinjärvi sijaitsee Karhen kylän koillispuolella ja laskee vetensä Karhejärven keskiosaan. Kitarinjärven valuma-alue on melko pieni järven tilavuuteen nähden, ja veden vaihtuvuus onkin varsin hidasta. Valuma-alue koostuu pääosin karusta metsämaasta ja suosta. Järven pohjoispuolella on myös melko runsaasti peltoa sekä vähäisessä määrin haja-asutusta. Lisäksi järven rannoilla on melko runsaasti vapaa-ajan asutusta.

Maksimisyvyys: 13,3 m

Veden keskiviipymä: 768 vrk

© Kokemäenjoen vesistön suojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Kitarinjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1989, 1990, 2004 ja 2007.

Kitarinjärvi on lievästi ruskeavetinen ja melko runsashumuksinen järvi. Valuma-alueen metsä- ja suovaltaisuus näkyy vahvana humusleimana. Veden pH on humusvesien normaalilla tasolla ja puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on melko alhainen, eikä viittaa valuma-alueelta tulevan voimakasta hajakuormitusta pelloilta tai asutuksesta.

Rehevyystaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus on vaihdellut pintavedessä 12-14 µg/l ja typpipitoisuus 490-850 µg/l. Pitoisuudet ovat siten hyvin lähellä karujen vesien tasoa. Levää todettiin klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominaisesti, mutta myös klorofyllipitoisuus oli hyvin lähellä karujen vesien raja-arvoa (3 µg/l).

Happitilanne on vaihdellut talvisin tyydyttävästä erinomaiseen. Pintavedessä hapen kuluminen on jäänyt melko vähäiseksi alhaisen rehevyystason ansiosta. Pohjan lähelläkin hapen kuluminen on ollut melko vähäistä lukuun ottamatta talvea 1989, jolloin happi kului syvimmästä vesikerroksesta lähes loppuun. Kesällä hapen kuluminen on selvästi voimakkaampaa. Happitilanne oli heikentynyt kesällä 2004 välttävälle tasolle. Happipitoisuus oli pintavedessä luonnollisesti hyvä, mutta jo 5 metrin syvyydestä alkaen happi oli kulunut lähes loppuun. Sisäinen ravinnekuormitus jäi varsin vähäiseksi. Ravinnepitoisuudet olivat pohjan läheisessä vedessä kohonneet noin kaksinkertaisiksi pintaveteen nähden.

Kitarinjärvi soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin. Vedenlaadun heikentävät erinomaisesta laatuluokasta runsashumuksisuus ja lievä rehevyys. Kesällä 2004 todetun varsin voimakkaan happitalouden häiriön takia Kitarinjärvi voitaisiin luokitella myös tyydyttävään laatuluokkaa.

© Kokemäenjoen vesistön suojeluyhdistys, 2007

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla