Kiuruvesi (04.523.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
20 096 600 m³
0,0201 km³
20 096 600 000 l

Kiuruvesi är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kiuruvesi
Sjönummer: 04.523.1.001
Avrinningsområde: Kiuruveden alue (04.523)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 1 431,62 ha
Djup: 8 m
Medeldjup: 1,4 m
Volym: 20 096 600 m³0,0201 km³
20 096 600 000 l

Strandlinje: 65,44 km
Höjd över havet: 88,4 m

Administrativa områden

Kommun: Kiuruvesi (kunta), Iisalmi
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

2 kesäkuu 2020 13:00:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

24 syyskuu 2019 14:47:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

24 syyskuu 2019 14:46:00
6,6 °C
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 37' 6.96", 26° 43' 56.28"

Järven erityispiirteet

Kiuruvesi -järvi sijaitsee samannimisessä kunnassa Pohjois-Savossa, Vuoksen vesistön Iisalmen reitillä. Järven pinta-ala on 14,3 km² ja rantaviivaa luodekaakkosuuntaisella pitkittäisellä järvellä on noin 65 km. Järvi on hyvin matala, keskisyvyys on vain 1,4 m ja suurin syvyys on 8,0 m. Matalan, alle yhden metrin vyöhykkeen pinta-ala on noin puolet järven kokonaispinta-alasta ja järvelle tyypillisiä ovatkin laajalti matalat, umpeutuvat lahtialueet.

Järvi suuntautuu kaakosta lounaaseen, pituutta on 14 km. Kapeahkot salmet jakavat järven useaan altaaseen, joista suurimmat ovat Ruutananselkä ja Ryönänselkä. Järvessä on useita saaria, joista suurin on Lapinsaari (43 ha).

Valuma-alueen pinta-ala on järven luusuaan rajattuna 1415 km², josta vettä on 4,7 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Koskenjoen valuma-alue 669 km².

Vedenkorkeudet ja virtaamat

Kiuruveden vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1986 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N43+88,46 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 132 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N43+ 90,30 m (toukokuussa 2000) ja alin N43+87,96 m (huhtikuussa 1987), joten äärivaihtelu on ollut 236 cm.

Kiuruvesi laskee noin 11 km pitkää Kiurujokea pitkin Haapajärveen. Kiurujoen Saarikoskessa on säännöstelypato, ns. Runnin neulatammi, jolla säännöstellään Kiuruveden vedenpintaa. Kiurujoen keskivirtaama on noin 13 m³/s, keskiylivirtaama noin 100 m³/s ja keskialivirtaama noin 0,1 m³/s.

Säännöstely

Kiuruvettä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten. Lisätietoa Kiuruveden säännöstelystä löydät säännöstelysivulta.

Nykytila ja suojelu

Kiuruveden vesienhoidolle on asetettu tavoitteita Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisätietoja järven nykytilasta ja vesienhoidon tavoitteista löydät tiivistetysti Kiuruveden kunnostuskortista.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1

Kiuruveden tilan parantaminen : Säännöstelyn kehittäminen ja ravinnekuormituksen vähentäminen http://www.doria.fi/handle/10024/9402