Kodesjärvi (36.034.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Kodesjärvi är en medelstor insjö i Karvianjoki (36) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kodesjärvi
Sjönummer: 36.034.1.001
Avrinningsområde: Kodesjoen valuma-alue (36.034)
Huvudavrinningsområde: Karvianjoki (36)

Basuppgifter

Yta: 98,74 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 5,76 km
Höjd över havet: 94,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

4 syyskuu 2018 09:22:00
Ytterst rikligt med alger
Kodesjärven uimaranta

4 syyskuu 2018 09:22:00
Järvessä runsaasti levää ...
Kodesjärven uimaranta

Kodesjärvi (36.034.1.001)-Kodesjärven uimaranta-ObsIMG-201809040922-96.jpg

17 heinäkuu 2018 12:30:00
Ytterst rikligt med alger
Kodesjärven uimaranta

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 2' 42.72", 22° 3' 37.44"

Järven erityispiirteet

Kodesjärvi on Karvianjoen sivuhaaran latvajärvi. Järven valuma-alue on vähäinen. Ranta-alueet ovat alavia, avovesialue on luhtasoiden ympäröimä. Etenkin järven pohjoispäässä on hyvin kehittynyt järvikortteen muodostama korteluhta, joka muuttuu rantaan päin mentäessä sara- ja ruoholuhdaksi ja edelleen luhtanevaksi. Luhtaiset suot vaihettuvat vähitellen puustoisiksi rämeiksi. Kodesjärvi on humuspitoinen järvi ja avovedessä on paikoin runsasta vitakasvillisuutta. Ympäröiviltä viljelysmailta huuhtoutuu ravinteita järveen, joten suojaisissa paikoissa on hieman pikkulimaskaa ja ruopatussa lasku-uomassa järven eteläpäässä runsaasti kilpukkaa. Ojitukset järven pohjois- ja eteläpäässä eivät ole vaikuttaneet soiden vesitalouteen.

Nykytila ja suojelu

Kodesjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Kohde on kuitenkin toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Alueella sijaitsevien lajien rauhoitus tapahtuu maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Sara- ja ruoholuhdan valtalajeja ovat osmankäämi, pullosara ja kurjenjalka. Luhtanevalla kasvavat mm. pullosara, mutasara, tupasvilla, raate, terttualpi, pyöreälehtikohokki ja karpalo. Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : mustatiira, ruskosuohaukka, laulujoutsen, kuikka, kurki, pikkulokki, uivelo, mustakurkku-uikku, luhtahuitti, kalatiira, liro

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi