Kolmipohja (14.964.1.009)

Hoppa till: navigering, sök

Kolmipohja är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kolmipohja
Sjönummer: 14.964.1.009
Avrinningsområde: Kurrilanjoen valuma-alue (14.964)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 120,28 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 10,72 km
Höjd över havet: 125,2 m

Administrativa områden

Kommun: Mikkeli
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 10' 50.52", 26° 46' 5.52"

Järven erityispiirteet

Kolmipohja sijaitsee Pieksämäen ja Kangasniemen alueella. Kahden kunnan raja halkaisee järven poikki. Kolmipohja kuuluu Kurrilanjoen valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 120 ha ja kokonaissyvyys on 2 metriä. Kolmipohjan Heikkolanlahteen laskee Isojoki.

Tutkimusalueena on ollut Ruumisniemen itäpuolella oleva 2 m:n syvänne. Vesi on ajoittain sameaa ja väriltään ruskeaa. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Kolmipohjan 017 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 21.7.2008 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Kokonaisfosfori oli hyvä ja lehtivihreä oli tyydyttävä.

Lajistoa ja luontokohteet

Kolmipohjan rannoilla on metsiä ja peltoja sekä runsaasti ruovikoita ja muuta vesikasvillisuutta. Lahdissa kasvaa mm. saroja (viiltosara, pullosara, hakarasara ja jokapaikansara), järviruokoa, järvikortetta, ulpukkaa ja uistinvitaa. Luontokohteista puron suisto ja siihen rajoittuva avosuo Kolmipohjan pohjoispäässä on merkittävä. Järvellä on runsaasti kelluslehtisiä kasveja ja puron suistossa myös esim. ruokohelpiä. Heikkolan lahti ja Rajapuron lehto ovat linnustollisesti runsaita ja monipuolisia. Lintulajeja ovat mm. keltavästäräkki ja rytikerttunen. Alueella ei tavattu EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja.

Tarut ja tositarinat

Historiallisen ajan hautapaikkoja sijaitsee mm. Kolmipohjan Ruumisniemellä.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.