Korpinen (04.641.1.003)

Hoppa till: navigering, sök
24 577 700 m³
0,0246 km³
24 577 700 000 l

Korpinen är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Korpinen
Sjönummer: 04.641.1.003
Avrinningsområde: Korpisen alue (04.641)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 631,66 ha
Djup: 21 m
Medeldjup: 3,84 m
Volym: 24 577 700 m³0,0246 km³
24 577 700 000 l

Strandlinje: 41,12 km
Höjd över havet: 110,5 m

Administrativa områden

Kommun: Lapinlahti
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 28' 31.8", 27° 58' 25.32"

Järven erityispiirteet

Korpinen sijaitsee Pohjois-Savossa, Vuoksen vesistön Nilsiän reitillä. Järven pinta-ala on 6,3 km², keskisyvyys on 3,8 m ja suurin syvyys on 21 m.

Järvessä on useita pienehköjä saaria ja yksi isohko, Hovinsaari (41 ha).

Valuma-alueen pinta-ala on järvi mukaan lukien 1595 km², josta vettä on 9,5 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa Sälevästä laskeva yläpuolinen Nilsiän reitti, 1132 km².

Korpisen vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1917 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+110,26 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu on ollut 151 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+111,81 m (kesäkuussa 1924) ja alin N60+108,09 m (huhtikuussa 1958), joten äärivaihtelu on ollut 372 cm.

Korpinen laskee Syväriin kahta uomaa; Atron voimalaitoksen ja Atronjoen kautta.

Järven menovirtaamia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1957 alkaen. Keskivirtaama on ollut 18 m3/s, keskiylivirtaama 74 m3/s ja keskialivirtaama 0,0 m3/s. Suurin virtaama on ollut 138 m3/s (toukokuussa 1989).

Säännöstely

Korpista säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely hoidetaan Atron voimalaitoksella ja sen yhteydessä olevalla padolla. Tulvavesiä johdetaan myös Kalliokosken padon kautta Atronjoen vanhaan uomaan.

Atron voimalaitoksen rakennusvirtaama on 50 m3/s, putouskorkeus 4,5 m ja tuotettu vuosienergia keskimäärin 17,5 GWh.

Korpinen
Säännöstelyn aloitus 1956
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 2,5 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 1,6 m
Säännöstelyn yläraja NN +110,50 m
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina NN +110,20 m
Säännöstelyn alaraja NN +109,5 m
Säännöstelyn alaraja kevätkuukausina 30.4. NN +108,00 m, 31.5. NN +109,70 m

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen tutkittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Savon Voima Oy:n yhteisessä hankkeessa. Hankkeessa arvioitiin myös vedenkorkeusmuutosten vaikutusta järvien käyttömahdollisuuksiin ja tilaan.

Lisätietoa ilmastonmuutostarkasteluista löytyy hankkeen loppuraportista [1].

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1