Kortejärvi (35.286.1.002)

Hoppa till: navigering, sök

Kortejärvi är en ganska stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kortejärvi
Sjönummer: 35.286.1.002
Avrinningsområde: Kortejärven - Rutajärven alue (35.286)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 329,83 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 9,73 km
Höjd över havet: 99,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Karppi, Kuore, Säyne (kala), Toutain och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 6' 29.88", 23° 27' 32.4"

Järven erityispiirteet

Kortejärvi sijaitsee Urjalan kunnassa Pirkanmaalla. Järvellä on pinta-alaa 3,3 km² ja sen keskisyvyys on noin 1 m. Järven vedenkorkeutta säädellään Honkolanjoella olevalla Nokorinkosken padolla. Järven veden korkeutta laskettiin 1940-luvulla noin 40 cm verran. Järvi on monin paikoin umpeen kasvanut ja voimakkaasti rehevöitynyt. Umpeenkasvu on seurausta alueella harjoitetusta tehomaantaloudesta.

Kortejärvi on yhteydessä Rutajärveen Urjalanjoen kautta. Kortejärveen laskee useita ojia, joista suurin osa tulee läheisiltä pelloilta.

Nykytila ja suojelu

Järvi kuuluu valtioneuvoston valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, jota hallinnoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Järvi on suojeltu vesilailla ja luonnonsuojelulailla. Metsästys ja kalastus on sallitu, ellei niitä kielletä erikseen. Linnustoon heikentävästi vaikuttavat toimet ovat kielletty.

Järvellä on otettu veden laatu näytteitä Hertta-tietokannan mukaan 14 kertaa vuosina 1966–2013. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen-, Uudenmaan- ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Kolmea varhaisinta mittausta lukuunottamatta muut mittaukset on tehty Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta. Näytteet on otettu järven keskiosassa 0,5 m - 1 m syvyydestä.

Mittauksissa keskimääräinen hapen kyllästysaste oli 78 %, jonka osalta heikkenemistä on nähtävissä. Heikkeneminen selittyy järven rehevöitymisellä, joka voimistui 1940-luvun jälkeen. Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 59 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1082 µg/l. Keskimääräinen näkösyvyys on ollut noin 0,6 m.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvi on umpeenkasvun myötä muuttunut luontoarvoltaan arvokkaaksi kosteikkoalueeksi. Alueella pesii huomattava määrä eri lintulajistoa ja järvi toimii myös levähdyspaikkana muuttolinnuille. Linnustoa voi tarkkailla lintutornista, joka sijaitsee järven kaakkoiskulmassa Ahojentien päässä. Järvellä tavattuja lajeja ovat mm. kalatiira, kaulushaikara, pikkujoutsen, laulujoutsen, nuolihaukka ja metsähanhi.

Vesikasvillisuuteen kuuluvat ainakin järvikorte, järviruoko, järvikaisla ja isosorsimo.

Mataluudesta huolimatta järvellä elää ainakin hauki, ahven, lahna ja särki.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Kortejärven Natura-2000 alue (ymparisto.fi)

Kortejärvi Wikipediassa

Urjalan kunnan sivut Kortejärvestä (urjala.fi)