Kurjenjärvi (42.076.1.002)

Hoppa till: navigering, sök

Kurjenjärvi är en ganska stor insjö i Kyrönjoki (42) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kurjenjärvi
Sjönummer: 42.076.1.002
Avrinningsområde: Kurjenjoen valuma-alue (42.076)
Huvudavrinningsområde: Kyrönjoki (42)

Basuppgifter

Yta: 243,71 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 13,37 km
Höjd över havet: 129,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 18' 29.52", 23° 18' 29.88"

Järven erityispiirteet

Kurjenjärvi sijaitsee Virtain kunnassa noin 24km länteen kunnan keskustaajamasta. Järvellä on pinta-alaa 2,44km² ja syvyyttä vain noin 2m.

Nykytila ja suojelu

Järvellä on otettu vedenlaatu näytteitä 16 kertaa vuosina 1970-2003. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen- ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Mittaukset on suoritettu järven keskiosassa Keskinenniemestä 500m etelään. Mittaukset suoritettiin 0,2-2m syvyydeltä.

Mittauksissa hapen kyllästysaste oli keskimäärin 62,4%. Kahdessa mittauksessa esiintyi happivajetta. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin 62µg/l ja kokonaistyppipitoisuus oli 929µg/l. Yhdessä mittauksesta saatiin tulokseksi yli 100µg/l kokonaisfosforipitoisuus. Näkösyvyys oli keskimäärin 0,68m.

Länsi-Suomen ympäristökeskus sai kunnostussuunnitelman valmiiksi vuonna 2009, jossa tarkoituksena on nostaa järven alinta vedenkorkeutta. Vedenkorkeuden nosto lisäisi järven pohjoisen lahden arvokkaan lintuvesialueen vesialuetta.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven pohjoisosa, Joutsenjärvi, on arvokas lintuvesi. Alue on luokiteltu Natura-2000 alueeksi ja se on suojeltu luonnonsuojelulailla ja vesilailla. Alueella voi tavata lukuisia eri lintulajeja sekä useita lintudirektiivin liitteen I lajeja, kuten ampuhaukka, luhtahuitti, uivelo, heinätavi ja pikkulokki. Järvellä on myös tavattu ainakin kaksi nimeltä mainitsematonta uhanalaista lajia. Lintuja voi tarkkailla lahden rannalle pystytetystä lintutornista. Virtain kunnan lintupaikat

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Joutsenjärven Natura-2000 alue (ymparisto.fi)