Kylänjärvi (18.043.1.006)

Hoppa till: navigering, sök
435 200 m³
4,352e-4 km³
435 200 000 l

Kylänjärvi är en medelstor insjö i Porvoonjoki (18) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Päijänne Tavastlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Tavastlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kylänjärvi
Sjönummer: 18.043.1.006
Avrinningsområde: Puujoen valuma-alue (18.043)
Huvudavrinningsområde: Porvoonjoki (18)

Basuppgifter

Yta: 24,5 ha
Djup: 2,6 m
Medeldjup: 1,78 m
Volym: 435 200 m³4,352e-4 km³
435 200 000 l

Strandlinje: 2,02 km
Höjd över havet: 67,3 m

Administrativa områden

Kommun: Orimattila
Landskap: Päijät-Hämeen maakunta
ELY-central: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

15 elokuu 2018 10:15:00
Ytterst rikligt med alger
Uimapaikka

Kylänjärvi levä.JPG

7 elokuu 2018 11:15:00
Rikligt med alger
Uimapaikka

31 heinäkuu 2018 11:00:00
Rikligt med alger
Uimapaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ankerias och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 48' 58.68", 25° 37' 46.2"

Kylänjärvi on pinta-alaltaan pieni ja matala järvi, jonka valuma-alue on melko pieni. Kylänjärvi sijaitsee Puujoen vesistöalueen (18.043) latvoilla, ja se saa vesiä idän ja etelän suunnasta Pahoiltajärviltä ja Ylemmäisjärvestä sekä järven itäpuolelta peltojen läpi tulevasta ojasta. Kylänjärvi laskee Puujokea pitkin Mustajokeen ja edelleen Porvoonjokeen.


Kylänjarvi on lievasti ruskeavetinen, sähkönjohtavuus on hieman luonnontilaista suurempi ja orgaanisen aineen määrä (COD) vedessä on kohtalainen. Vesi on toisinaan sameahkoa ja kiintoaineen määrä kohtalaisen suuri.

Kylänjarvi karsii liiallisen rehevyyden tuottamista ongelmista, joita ovat huono happitilanne,sinileväkukinnat seka mataloituminen ja umpeenkasvu. Happitilanne on talvisin huono, mutta kesäisin matala järvi ei kerrostu ja happitilanne pysyy siksi hyvana. Voimakas levätuotanto aiheuttaa kesaaikana toisinaan hapen ylikyllästystä. Samoin pHarvo on kohonnut ajoittain arvoon 8-9, ja korkein mitattu arvo oli syksylla 2007 jopa 9,9.

Ravinnepitoisuudet ovat ilmentaneet selkeaa rehevyytta 1980-luvulta saakka, jolta ajalta mittaustuloksia oli saatavissa. Erityisesti fosforipitoisuus kasvaa usein kesalla verrattuna talviaikaisiin pitoisuuksiin, mika viittaa sisaiseen kuormitukseen.

Klorofyllipitoisuus on ollut jatkuvasti korkea, vaikka pitoisuuden vaihtelu on ollut varsin suurta. 1990-luvulla tehtyjen liukoisten ravinteiden mittausten perusteella jarvi nayttaa olevan typpirajoitteinen, silla liukoisen typen pitoisuudet olivat kesalla varsin pienia, kun taas liukoista fosforia oli viela mitattavia pitoisuuksia.

Järven itärannalla on yleinen uimaranta, joten jarven hygieenistä laatua seurataan säännöllisesti useita kertoja kesan aikana.

Järvessä on ollut ilmeisesti sinileväkukintoja lahes vuosittain jo melko pitkaan, mutta niita ei ole jarjestelmallisesti dokumentoitu. Vuoden 2007 heinäkuussa kukinnasta määritettiin Hämeen ympäristokeskuksessa lajit Microcystis sp. ja Anabaena spiroides ja vuoden 2006 syyskuussa Anabaena-suvun levia. Uimavesinäytteiden yhteydessä on tehty havainto sinilevakukinnasta myös elokuussa 2007.


Arja Palomäki: Elokuussa 2006 tapahtuneen viemäriputkirikon vaikutukset Orimattilan Kylänjärvessä, 2008

Nykytila ja suojelu

Vuonna 2006 tapahtuneen viemäriputhen vuoden jälkeen järven yleiskunto on romahtanut. Rehevöityminen on runsasta ja sinilevä on jokavuotinen vitsaus.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Päijät-Hämeen järvien kuormituksen vähentäminen -hankkeen toimesta Kylänjärvellä tehtiin koekalastus kesällä 2004. Koekalastussaaliista oli särkiä 64 %, ahvenia 34 % ja haukia 1,7 % (kalojen lukumäärä). Lisäksi saaliissa oli jonkin verran ruutanoita ja suutareita. Saaliin painon perusteella särkiä oli vain 42 %, kun taas isokokoisten kalojen osuus saaliin painosta oli lukumääräosuutta huomattavasti suurempi: haukia 13 %, ruutanoita 11 % ja suutareita 2 %. Ahvenen paino-osuus oli 31 %.

Kaloista tehtiin myös iänmäärityksiä, joiden tuloksena todettiin, että Kylänjärveä ei vaivaa useille Päijät-Hämeen järville ominainen kalan pienikasvuisuus (Vainio 2005). Särjen keskipituus oli 19,8cm ja ahvenen 11,5cm. Saaliiksi saatiin runsaasti myös kookkaampia kaloja. Haukikanta vaikutti koekalastuksen perusteella vahvalta (Latva 2007).

Kylänjärvellä tehtiin vesikasvillisuuskartoitus vuonna 2004. Valtalajeja olivat melko rehevien olosuhteiden kasvit, kuten leveäosmankäämi, kurjenmiekka, ulpukka ja uistinvita. Kylänjärvi on vesikasvillisuuteen perustuvalta tyypiltään runsasravinteinen. Kasvillisuudessa esiintyy runsaasti eutrofisia ja mesotrofisia lajeja (Noko 2007).

Arja Palomäki: Elokuussa 2006 tapahtuneen viemäriputkirikon vaikutukset Orimattilan Kylänjärvessä, 2008

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tositarinat

Viemäriputki kulki järven eteläpään alitse, ja putkeen tehtiin lisäpainotuksia 9.- 11.8.2006. Ilmeisesti tässä yhteydessä putkeen tuli vuoto. Se sijaitsi järven lounaisrannalla umpeenkasvaneella luhtamaisella alueella. Vuoto huomattiin 20. elokuuta, ja putki suljettiin 30. elokuuta. Putkelle tehtiin koeponnistus 31. elokuuta vuotokohdan tarkentamiseksi, ja se korjattiin 5. syyskuuta. Ennen viemäriputken sulkemista jätevettä ehti vuotaa Kylänjärveen noin kolmen viikon ajan.

Aiheesta muualla

Orimattilan pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Ei nimeä | Hanijärvi | Hiekkakuoppa | Iso Onkijärvi | Iso Salmijärvi | Kaitajärvi | Kalliojärvi | Koukkujärvi | Kuustjärvi | Kylänjärvi | Lammi | Mallusjärvi | Mustajärvi | Nikkijärvi | Ojajärvi | Onkijärvi | Pajajärvi | Pyhäjärvi | Salusjärvi | Säyhtee | Tekemäjärvi | Tihaja | Tuhkurinjärvi | Valkeajärvi | Villikkalanjärvi | Vähä Onkijärvi | Ylemmäisjärvi