Laajakoskenjärvi (14.111.1.005)

Hoppa till: navigering, sök
Laajakoskenjärvi är en medelstor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Laajakoskenjärvi
Sjönummer: 14.111.1.005
Avrinningsområde: Kymijoen suuhaarojen alue (14.111)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 37,67 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,02 km
Höjd över havet:

Administrativa områden

Kommun: Kotka
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Karppi, Kuore, Lohi, Nahkiainen (kala), Siika, Suutari, Säyne (kala), Toutain och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 33' 18.36", 26° 51' 22.68"

Järven erityispiirteet

Laajakoskenjärvi on järvi Kotkassa Laajakosken kylässä Kymijoen vesistössä. Järven erottaa Kymijoen itäisestä laskuhaarasta eli Pernoonhaarasta kapea kannas, jonka itäpuolella se sijaitsee. Järvellä on lyhyt lasku-uoma kannaksen poikki Kymijokeen.

Laajakoskenjärvi on rehevä sekä rantojen ja vesien kasvillisuus on runsasta. Järveä kiertää ruokoluhtavyöhyke, jonka leveys voi olla jopa sata metriä. Järven suhteellisen kuivilla ja vähälajisilla ruokoluhdilla tavataan tyypillisesti hallitsevaa järviruokoa ja lisäksi kurjenjalkaa sekä harmaasaraa. Terttualpiaa ja rantakukkaa on niukasti.

Nykytila ja suojelu

Laajakoskenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Laajakoskenjärvi kuuluu Kymijoen Natura 2000- alueeseen, suojelun perusteina mainitaan kuusi lintudirektiivin liitteen I lajia: kurki, kaulushaikara, laulujoutsen, luhtahuitti, ruskosuohaukka sekä ruisrääkkä.

Mahdollisia kuormittajia Laajakoskenjärvelle ovat ojat, joiden tuoma kuormitus voi aiheuttaa järvelle umpeenkasvua ja muita muutoksia.

Kasvillisuus

Laajakoskenjärvi on rehevä sekä rantojen ja vesien kasvillisuus on runsasta. Järveä kiertää ruokoluhtavyöhyke, jonka leveys voi olla jopa sata metriä. Järven suht kuivilla ja vähälajisilla ruokoluhdilla tavataan tyypillisesti hallitsevaa järviruokoa ja lisäksi kurjenjalkaa sekä harmaasaraa. Terttualpiaa ja rantakukkaa on niukasti. Okarahkasammalta ja luhtakuirisammalta tavataan runsaasti alueelta.

Luhtanevoilla kasvaa muun muassa järviruokoa, luhtakastikkaa, rantanurmikkaa, luhtarölliä, kurjenjalkaa, suoputkea ja –orvokkia. Alueella säilyneitä luhtanevalaikkuja on aiemmin käytetty karjan laitumina, ja itärannalla on edelleen nähtävissä vanhoja piikkilanka-aitoja ja muita rakenteita.

Vesialueella on runsaasti ulpukkaa ja lisäksi pohjanlummetta ja uistinvitaa. Natura 2000-alueeseen kuuluvalla jokijakson rannoilla on samanlaista kasvillisuutta kuin järven rannoillakin. Joen itärannalla kasvaa nuorta lehtipuustoa, ruokoluhtaa sekä kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuutta. Länsirannalla tavataan lehtimetsää- ja pensaikkoa sekä paju- ja ruokoluhtaa.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Koko järveä ympäröi soistunut pensaikkokaistale, jossa on runsaasti pystyynkuolleita koivupökkelöitä. Pensaikkovyöhykkettä reunustavat ympärillä olevat viljelyalueet.

Laajakoskenjärvi on paitsi monipuolinen linnuston pesimispaikka (mm. runsaasti ruovikkolajistoa ja rantakanoja), myös huomattava muutonaikainen lepäilyalue.

Alueella on tavattu myös kuusi lintudirektiivin liitteen I lajia: kurki, kaulushaikara, laulujoutsen, luhtahuitti, ruskosuohaukka sekä ruisrääkkä. Laulujoutsenen sekä kaulushaikaran todettiin pesivän alueella, ja siitä onkin tehty kattava selvitys. Ruskosuohaukasta tehtiin pesimäaikaisia havaintoja, mutta mahdollista pesäpaikkaa ei ole saatu selvitettyä.

Laajakoskenjärvi on tärkeä vesilinnuston pesimä- ja ruokailu- ja levähdysalue, jolta onkin tavattu muuttolintulajeja kuten hemppo, liejukana, harmaahaikara sekä luhtakana. Laajakoskenjärven alueella on myös havaittu viitasammakkoa sekä täplä- ja lummelampikorentoja. Korentoja esiintyy lähinnä Laajakoskenjärven pohjois- luoteis- sekä länsiosassa, viitasamakkoja voi havaita esimerkiksi järven eteläosassa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järvi on tärkeä luontoharrastuskohde.

Laajakoskenjärvi on tärkeä vesilinnuston pesimä-, ruokailu- ja levähdysalue. Laajakoskenjärven maa-alueilla myös metsästetään hirvieläimiä, sillä alueella on hirvieläimille tärkeitä ruokailualueita.

Laajakoskenjärvellä ja siihen liittyvällä jokialueella on ruokittu vesilintuja ja metsästetty pienpetoja. Maapedot pääsevät liikkumaan kuivilla luhdilla ja aiheuttavat linnuston poikas- ja pesävahinkoja.

Aiheesta muualla

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2013. Natura 2000-alueet. Laajakoskenjärvi. Internet-sivu. Viitattu 7.8.2014. [1]

Wikipedia. Laajakoskenjärvi. Internet-sivu. Viitattu 7.8.2014. [2]

Kotkan kaupungin julkaisut