Lahnavesi (14.913.1.043)

Hoppa till: navigering, sök
93 803 500 m³
0,0938 km³
93 803 500 000 l

Lahnavesi är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Lahnavesi
Sjönummer: 14.913.1.043
Avrinningsområde: Juolasveden - Lahnaveden alue (14.913)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 313,13 ha
Djup: 33,03 m
Medeldjup: 7,14 m
Volym: 93 803 500 m³0,0938 km³
93 803 500 000 l

Strandlinje: 53,74 km
Höjd över havet: 79,7 m

Administrativa områden

Kommun: Mäntyharju
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

13 huhtikuu 2017 13:55:00
Maanpinta lumeton
Vihantasalmi

13 huhtikuu 2017 13:55:00
Håller på att frysa
Vihantasalmi

19 heinäkuu 2014
Inga alger
Vihantasalmi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Säyne (kala) och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 28' 7.68", 26° 40' 31.44"

Järven erityispiirteet

Lahnavesi kuuluu Mäntyharjun kuntaan ja pieneltä osaltaan myös Pertunmaan kuntaan. Järven pinta-ala on 1310 ha ja sen valuma-alueena on Juolasveden-Lahnaveden alue. Lahnaveden valuma-alueen pinta-ala on 3594 km2 ja järvisyys 21 %. Lahnaveteen laskevat valuma-alueet jakautuvat kolmeen suurempaa valuma-alueeseen, joista yksi on Mäntyharjun pääreitti. Mäntyharjun reitti jatkuu Puulavedestä suurten koskialueitten, Kissa-, Tuhan-, Ripatin-, Puuskan- ja Kaivonnankoski, ja niiden välissä olevien suhteellisten pienien järvien kautta Lahnaveteen. Lahnavesi muodostaa Mäntyharjunreitin keskiosan keskusaltaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnan alueella. Lisäksi Lahnaveteen laskee lännestä Volanjoen valuma-alue ja idästä Pyhäkosken valuma-alue.

Lahnavesi on kirkasvetinen ja vesi on väriltään vain hieman rusehtavaa. Järvi on tyypiltään niukkahumuksinen. Happitilanne järvessä on ollut hyvä. Seurantatiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan karu. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Vesiyhteydet

Lahnavedeltä vedet jatkavat matkaansa Vihantasalmeen ja Vihantaselkään. Vihantaselältä voidaan jatkaa Miekankosken ja Tarhaveden kautta Neulansalmiin ja Juolasveteen. Vihantaselältä on vesiyhteys myös Pyhäkoskea myöten Pyhäveteen. Lahnaveden Karankalahdesta on vesiyhteys Myllylampeen, Juosolankoskeen, Hauta- ja Kilpilampeen, Volankoskeen, Saittalampeen ja lopuksi Peruveteen. Lahnaveden Hovinlahdelta pääsee suoran ja rännimäisen Kaivannonkosken kautta Tuusjärveen. Lisäksi Hartosenjoki laskee Savon Hartosesta Lahnaveteen. Sen valuma-alueen pinta-ala on 50 km2. Joen pudotuskorkeus on 5,0 m ja pituus 1700 metriä. Joen yläosassa on pohjapato ja uoma on perattu. Hartosenjoki on paikallisesti arvokas laaja-alainen kohde

Nykytila ja suojelu

Seurantakohteena on ollut 28 m:n syvänne Mannesaaren ja Vintinniemen välisen vesialueen keskellä. Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1994-95 ja 2004-05. Lahnaveden 065 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 31.8.2009 ja tekijänä Etelä-Savon ELY. Kokonaissyvyys tällä näytteenotto paikalla on 28 metriä. Näkösyvyys, sameus, väriluku ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Lehtivihreä oli hyvä. Hapen kyllästysaste oli 1 ja 5 metrissä 90 %, mutta 10-27 metrissä oli välttävä sillä arvot vaihtelivat 43-48 % välillä. Alusvedessä esiintyy hapettomuutta.

Lahnaveden Hovinlahdessa ja Karankalahdessa vuosina 2010-2011 tehdyissä vedenlaatu tutkimus selvisi, että näkösyvyys, sameus ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Karankalahden hapen kyllästysaste alusvedessä oli tyydyttävä.

Luonto ja lajisto

Lahnaveden Ruovikot ovat harvoja ja pienialaisia. Rantaviiva on kivinen ja usein kallioinen. Tervaleppämetsiä on mm. Mustapohjanlahdessa ja Hovinlahden rannoilla. Merkittävimpiä luontokohteita ovat Kurkivuoren lehto ja Lahnaniemen-Solissuon metsät. Rakentamatonta rantaviivaa on vähän. Rakentamattomia kohteita ovat mm. Lamposaari ja lähisaaret sekä Vintinniemi, Luuminniemi ja Ahvenlahden harjulta Säryksenlahteen ulottuva osuus.

Verkonlaskun yhteydessä lähellä Hovinlahtea juhannuksena 2013, tehtiin näköhavainto kuikka joukkueesta, joita oli arviolta 10-12.

Lähteet: Mäntyharjun luonto ja arvokkaat luontokohteet 2010, Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 2008, Valtion ympäristöhallinto.