Lehesjärvi - Vähäjärvi (14.296.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
2 783 710 m³
0,00278 km³
2 783 710 000 l

Lehesjärvi, Vähäjärvi är en medelstor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Mellersta Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Lehesjärvi, Vähäjärvi
Sjönummer: 14.296.1.001
Avrinningsområde: Makkarajoen valuma-alue (14.296)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 86,04 ha
Djup: 10 m
Medeldjup: 3,24 m
Volym: 2 783 710 m³0,00278 km³
2 783 710 000 l

Strandlinje: 8,03 km
Höjd över havet: 95 m

Administrativa områden

Kommun: Jyväskylä
Landskap: Keski-Suomen maakunta
ELY-central: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Jokirapu och Suutari

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 20' 59.28", 25° 44' 26.52"

Järven erityispiirteet

Lehesjärvi ja Vähäjärvi, jotka kapea salmi liittää toisiinsa ja joista näin ollen usein puhutaan yhdessä, sijaitsevat aivan nelostien itäpuolella Jyväskylän pohjoisosassa. Tervajoki laskee Lehesjärveen sen pohjoispuolelta ja Lapiojoki sekä Majapuro Vähäjärveen tämän pohjois- ja itäpuolelta. Makkarajoen kautta Lehesjärvi ja Vähäjärvi ovat yhteydessä niiden lounaispuolella sijaitsevaan Korttajärveen.

Lehesjärveä, Vähäjärveä ja Korttajärveä kutsutaan yhdessä Puuppolan järviksi Korttajärven pohjoispuolella sijaitsevan Puuppolan taajaman mukaan.

Lehesjärveen laskevan Tervajoen yläosassa sijaitsee Tervajärven luonnonsuojelualue.

Nykytila ja suojelu

Lehesjärvi-Vähäjärvi kuuluu ekologiselta tilaltaan (2013) luokkaan tyydyttävä. Järvien ravinnepitoisuudet ovat korkeita, lähellä välttävän rajaa. Lisäksi järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi johtuen ahvenien elohopeapitoisuuksista (k.a. 0,31 mg/kg), jotka ylittävät ympäristölaatunormin (EQS) 0,22 mg/kg.

Lehesjärven ja Vähäjärven vedenlaatu ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 1976 alkavan tarkastelujakson aikana. Rehevyyden on arveltu johtuneen järviin kohdistuneesta hajakuormituksesta. Keskimääräinen fosforipitoisuus on pysytellyt noin 40 μg/l. Sekä kesä- että talvikerrostuneisuuden aikaan järvien alusvedessä esiintyy useasti hapettomuutta.

Lehesjärvellä ja Vähäjärvellä on tehty hoitokalastusta vuosina 2003–2007, jolloin kalaa poistettiin Lehesjärvestä 9100 kg (179 kg/ha) ja Vähäjärvestä 7900 kg (229 kg/ha). Samassa yhteydessä tehtiin myös vesikasvien niittoja.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

2000-luvulla Lehesjärven ja Vähäjärven kalastoa ovat tutkineet muun muassa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus sekä entinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), nykyinen Luonnonvarakeskus (Luke). Järvien kalastoon kuuluvat koekalastusten perusteella ainakin ahven, kiiski, kuha (jota on myös istutettu), hauki, salakka, särki, pasuri, lahna ja särki-lahna.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Jyväskylän kaupunki (2016). Tourujoen valuma-alueen kalasto ja kalatalous. Tutkimusraportti 58/2016. Nab Labs Oy. Alaja, H. & Leppänen, A.
  • Jyväskylän kaupunki. (2016). Tourujoen valuma-alueen vesistöjen tila. Tutkimusraportti 115/2016. Nab Labs Oy. Palomäki, A.