Liesijärvi (35.583.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Liesijärvi är en ganska stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Liesijärvi
Sjönummer: 35.583.1.001
Avrinningsområde: Liesijärven valuma-alue (35.583)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 192,13 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 16,17 km
Höjd över havet: 160,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 56' 35.88", 23° 28' 19.2"

Järven erityispiirteet

Liesijärvi on samannimisen vesistöalueen alin järvi, jonka luusuassa valuma-alueen koko on 38,91 km². Tarkemmin se sijaitsee Kuru-Parkano tien eteläpuolella siten, että sen lounaisosa sijoittuu Seitsemisen kansallispuiston alueelle. Tämä alue on luonnontilaista ja rakentamatonta, mutta muutoin Liesijärven rannoilla on mökkejä. Valuma-alueella sijaitsee kymmenkunta muutakin järveä sekä lukuisia pieniä lampia. Luonteenomaisena piirteenä järvestä pohjoiseen suuntautuvalle valuma-alueelle voidaan mainita ojitetut suot ja metsämaat.

Maksimisyvyys: 5,1 m

Veden keskiviipymä: 108 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Vedenlaatua on tutkittu vuosina 1974, 1980, 1989, 1993 ja 1999 sekä erillisellä pintavesinäytteellä vuosina 2008, 2011 ja 2012. Liesijärvi on pinta-alaansa nähden matala järvi, joten veden vaihtuvuus on melko nopeaa. Mataluus huomioiden järven happitilanne pysyy pääosin hyvänä. Lähinnä pohjalla voi esiintyä talvisin happivajetta.

Humusta on runsaasti ja veden pH jää talvisin jopa alle 5,0 kuvaten siten varsin hapanta vettä. Puskurikykyä vedessä ei juuri ole, minkä vuoksi happamia piikkejä ilmenee järvellä valumakausina. Vesistöjen rehevyyden sisävesissä pääosin määräävän fosforin pitoisuus on ollut 1990-luvun tuloksissa lievästi reheville vesille ominainen, kun taso oli 1980-luvulla reheville vesille ominainen. Rehevyyttä ovat kohottaneet tuolloin mahdollisesti suo-ojitukset ja muut metsähoitotoimenpiteet (lannoitukset, hakkuut).

Talvella 2012 typpipitoisuus (790 µg/l) oli humusvedelle normaali ja fosforipitoisuus (20 µg/l) oli lievästi rehevälle vesistölle ominainen. Järven tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 1990–2010 lukujen aikana.

Liesijärven virkistyskelpoisuus on arvioitu aiemmin 1980-tulosten valossa välttäväksi. Ravinnetaso oli tuolloin hieman korkeampi, mihin verrattuna tila on nyt hieman parempi ja virkistyskelpoisuuskin järven suuri koko huomioiden lähellä tyydyttävää ollen kuitenkin talvella 2012 välttävä. Vaikka järven arvo kalavetenä jää happamuuden osalta välttäväksi, Liesijärvi on ainakin takavuosina ollut hyvä pilkkijärvi isoine ahvenineen.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla