Lukujärvi (32.004.1.005)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
1 542 070 m³
0,00154 km³
1 542 070 000 l

Lukujärvi on melko iso järvi Sirppujoki (32) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Lukujärvi
Järvinumero: 32.004.1.005
Vesistöalue: Pitkäjärven - Lukujärven valuma-alue (32.004)
Päävesistö: Sirppujoki (32)

Perustiedot

Pinta-ala: 117,87 ha
Syvyys: 3 m
Keskisyvyys: 1,31 m
Tilavuus: 1 542 070 m³0,00154 km³
1 542 070 000 l

Rantaviiva: 11,51 km
Korkeustaso: 15,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Lukujärvi on pintavesityypiltään matala vähähumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on määritelty erinomaiseksi viime luokittelussa. Järven ravinnepitoisuudet ovat melko alhaiset. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut, mutta pitoisuudet ovat yleensä olleet pieniä.

Veden happipitoisuus on kesällä hyvä, mutta talvella esiintyy voimakasta hapen vajausta pohjan läheisessä vedessä, ja happipitoisuus laskee myös pintavedessä.

Humuspitoisuus on talvella voimakkaampaa ja vaihtelevampaa kuin kesällä. Veden sameus vaihtelee samoin talvella, mutta kesällä sameus on vähäistä. Näkösyvyys on ollut kesällä hyvä, jopa yli 4 m, mutta talvella pienempi. Veden pH-arvot ovat olleet talvella hieman happamia ja selvästi alempia kuin kesäarvot, joita planktonlevätuotanto nostaa.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 6.8.2013

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla