Luonetjärvi (14.295.1.015)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
10 274 500 m³
0,0103 km³
10 274 500 000 l

Luonetjärvi on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Luonetjärvi
Järvinumero: 14.295.1.015
Vesistöalue: Autiojoen valuma-alue (14.295)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 217,35 ha
Syvyys: 20 m
Keskisyvyys: 4,73 m
Tilavuus: 10 274 500 m³0,0103 km³
10 274 500 000 l

Rantaviiva: 26,66 km
Korkeustaso: 134,7 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

26 maaliskuu 2018 10:07:00
Yhtenäinen jääpeite (47 cm)
Järvessä

26 maaliskuu 2018 10:07:00
Lumipeite
Järvessä

26 maaliskuu 2018 10:07:00
62 cm (Lumipeite)
Järvessä

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Luonetjärvi sijaitsee Jyväskylän kaupungin pohjoisosissa Tikkakosken taajaman tuntumassa. Myös Jyväskylän lentoasema (Tikkakosken lentokenttä) on noin 2 km päässä Luonetjärvestä itään. Järven länsirannalla sijaitsee myös Puolustusvoimien Ilmasotakoulu, jonka omistuksessa on lisäksi kaksi ampumarataa järven toisella puolella. Luonetjärvellä on myös muutama nimetty saari sen eteläpäässä: Pukkisaari ja Lammassaari.

Luonetjärven eteläpään länsipuolella sijaitsee Syväojanmäen Natura 2000 -luonnonsuojelualue. Tikkakosken taajaman luoteislaidalla Luonetjärventien varressa sijaitsee Tikkakosken luontopolku (7-kukkulan luontopolku).

Nykytila ja suojelu

Luonetjärvi kuuluu Autiojoen vesistöalueeseen, jonka pinta-alasta vajaa 70 % on kangasmaata ja vajaa 20 % turvemaata. Hieman yli 6 % valuma-alueesta on peltoa ja saman verran valuma-alueesta on vesistöä. Luonetjärven vedet laskevat järven eteläisessä päässä sijaitsevan Hietajärven kautta Autiojokeen ja sieltä edelleen Korttajärveen.

Luonetjärven ekologinen tila (2013) on luokiteltu hyväksi. Se on vedenlaadultaan jonkin verran parempi kuin sen alapuoliset Päijänteeseen laskevat järvet: Korttajärvi, Lehesjärvi - Vähäjärvi, Alvajärvi, Tuomiojärvi, Palokkajärvi ja Jyväsjärvi.

Hyvästä tilasta huolimatta, järven veden fosforipitoisuus on hitaasti kasvanut 1960-luvulta nykypäivään asti. Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella järvi on lievästi rehevä. Alapuolisten järvien tavoin myös Luonetjärvi on kärsinyt alusveden hapenvajauksesta. Luonetjärven veden happamuus eli pH on ollut 1970-luvun lopulla alkaneesta tarkastelujaksosta lähtien keskimäärin hieman päälle 6. Se kuvaa tyypillistä järven happamuusarvoa Keski-Suomessa.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Luonetjärvessä esiintyy ainakin kuhaa, haukea, ahventa, kuoretta, madetta, lahnaa ja särkeä. Järveen on myös istutettu kuhaa (1989–2009), siikaa (sekä plankton- että järvisiikaa), kirjolohta (1990-luvulla ja 2000-luvun puolivälin jälkeen), harjuksia (vuonna 1990) ja rapuja (vuosina 1995 ja 1998). Ravut ovat tosin menestyneet huonosti Luonetjärvellä.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Luonetjärven uimaranta sijaitsee järven eteläisessä osassa Tervaskadun päässä. Järvellä kulkee myös melontareitti, jonka varrella on laavuja, nuotiopaikkoja sekä wc-tiloja.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Jyväskylän kaupunki (2016). Tourujoen valuma-alueen kalasto ja kalatalous. Tutkimusraportti 58/2016. Nab Labs Oy. Alaja, H. & Leppänen, A.
  • Jyväskylän kaupunki. (2016). Tourujoen valuma-alueen vesistöjen tila. Tutkimusraportti 115/2016. Nab Labs Oy. Palomäki, A.
  • Keski-Suomen kalatalouskeskus ry. (2010). Leppäveden kalastusalue: Luonetjärven kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011–2015. Urpanen, O.