Märkiö (23.093.1.009)

Hoppa till: navigering, sök
Märkiö är en medelstor insjö i Karjaanjoki (23) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Nylands landskap. Den hör till ELY-centralen i Nylands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Märkiö
Sjönummer: 23.093.1.009
Avrinningsområde: Vihtijärven valuma-alue (23.093)
Huvudavrinningsområde: Karjaanjoki (23)

Basuppgifter

Yta: 36,5 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,65 km
Höjd över havet:

Administrativa områden

Kommun: Hyvinkää
Landskap: Uudenmaan maakunta
ELY-central: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

15 toukokuu 2015
11,5 °C
Havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Muikku och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 31' 49.44", 24° 41' 10.32"

Järvi ympäristöineen

Märkiö on Hyvinkään lounaisosassa, Hangonväylän eteläpuolella, sijaitseva matala ja pääasiassa niukkatuottoinen järvi. Syvyyttä järvellä on enemmillään vain noin 1,6 m, pinta-ala on 37 ha ja järvellä on kaksi yhteispinta-alaltaan 0,76 ha kokoista saarta. Märkiö saa vetensä pohjoispuolella olevista suo-ojista ja järven lounaisosasta vedet laskevat Vihtilammiin. Vihtilammin säännöstely vaikuttaa Märkiön vedenpinnan korkeuteen.

Märkiön noin 125 hehtaarin kokoinen valuma-alue koostuu metsäpeitteisestä suosta, pohjoispuolella olevasta moreeniharjanteesta ja eteläpuolella olevasta delta-muodostumasta. Märkiö kuuluu Sääksjärven Natura2000-alueeseen ja valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelma-alueeseen. Järven rannalla on kaksi leirikeskusta.

Veden laatu

Märkiön veden laatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 2005 alkaen, kolmen vuoden välein, osana Hyvinkään pintavesien seurantaohjelmaa. Tätä ennen Märkiön veden laatua on tutkittu jonkin verran 1970-luvun lopusta lähtien. Seurantaohjelman havaintopaikka, nimeltään Märkiö keskiosa 5, on järven kahden saaren välissä. Syvyyttä havaintopaikalla on metrin verran.

Märkiön vesi on kirkasta, sameusarvot ovat vaihdelleet 0,9–2,1 FNU välillä. Näkösyvyyttä on ollut aina pohjaan asti. Vuosina 2005 ja 2008 vesi on ollut selvästi humuksen värittämää (väriluku 120–250 mg Pt/l). Tämän jälkeen humuspitoisuudesta kertova väriluku on ollut matala, vaihdellen 25–50 mg Pt/l välillä, joka on vain lievästi ruskeiden vesien tasolla. Ravinne- ja klorofylli a-pitoisuudet ovat olleet karulle tai lievästi rehevälle järvelle tyypillisiä.

Kesäisin happitilanne on ollut hyvä. Happipitoisuus on ollut vähintään 9 mg/l ja hapen ylikyllästystä on esiintynyt kertoen korkeasta perustuotannosta. Mataluuden takia vesipatsaaseen ei synny kesäisin lämpötilakerrostuneisuutta, joka rajoittaisi pohjanläheiseen veteen kulkeutuvan hapen määrää. Talvisin happitilanne on ollut heikko. Vuosina 2005 ja 2011 happipitoisuus on ollut vain noin 1 mg/l tasolla. Myös ennen seurantaohjelmaa happitilanne on ollut heikko lopputalvisin. Talvella jää rajoittaa happivarantojen täydentymistä ilmakehästä liukenemalla ja jos järvessä hapenkulutus on nopeaa, happitilanne heikentyy talven aikana. Märkiössä on ajoittain esiintynyt runsasta makrofyyttikasvustoa, joka hajotessaan voi kuluttaa hapen loppuun vesitilavuudeltaan pienestä järvestä.

Vesiluonto

Kasviplankton

Järven kasviplanktonin koostumusta ja määrää on tutkittu loppukesäisin seurantaohjelman mukaisesti kolmen vuoden välein. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa on ollut matala, noin 1 mg/l, mikä on karun tai lievästi rehevän järven tasoa. Haitallisia sinileviä ei ole ollut juurikaan.

Vesikasvit

Märkiössä on ajoittain havaittu laajoja uposlehtisten kasvien esiintymiä.

Ajoittain runsaana esiintyvää uposlehtistä kasvillisuutta kuvattuna Nurmijärven kunnan leirikeskuksen rannalla 6.8.2014.

Järven yhteisöt

Alueella toimii Vihtilammin ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kytöjärven osakaskunta.

Reitit ja paikat

Järven pohjoisrannalla Hangonväylän tuntumassa on Nurmijärven kunnan leirikeskus [1] ja itärannalla Kiljavan leirikeskus [2]. Hangonväylän levähdyspaikalla on Märkiön Grilli.

Tarut ja Tositarinat

Aiheesta muualla

Hyvinkään pintavesien seuranta Järviwikissä

Hyvinkään karttapalvelu

Ulkoilu Märkiön lähiseudulla